Rzeszów – św. Józefa Sebastiana Pelczara

Rzeszów – św. Józefa Sebastiana Pelczara

Udostępnij

Historia parafii

Pobitno, niegdyś wieś podrzeszowska, a od 1951 r. – część Rzeszowa, swymi początkami sięga zapewne czasów ruskich. Przez wiele wieków należało do parafii farnej w Rzeszowie. Sytuacja zmieniła się dopiero w latach 90-tych XX w. Najpierw 8 IX 1994 r. bp K. Górny ustanowił w tej dzielnicy rektorat pw. bł. Józefa Sebastiana Pelczara, a następnie 20 VIII 1995 r. – erygował tam samodzielną parafię. Wraz z tworzeniem struktur nowego ośrodka duszpasterskiego zadbano o budowę obiektów sakralnych. W 1994 r. wzniesiono tymczasową kaplicę, którą poświęcono 18 XII 1994 r. Później podjęto przygotowania do budowy kościoła parafialnego i zaplecza duszpasterskiego. Prace budowlane rozpoczęto 24 IV 1999 r. według projektu architekta Tadeusza Karysia. Trwały one kilka lat, do 2008 r. Po ich zakończeniu dnia 24 XII 2008 r. nowy kościół poświęcił bp Edward Białogłowski. Kolejnym ważnym wy-darzeniem było uroczyste wmurowanie kamienia węgielnego, którego dokonał 19 I 2009 r. bp K. Górny. Kościół został konsekrowany 19 VI 2011 r. przez Biskupa Kazimierza Górnego.

Mapa