Sędziszów Małopolski – Miłosierdzia Bożego

Sędziszów Małopolski – Miłosierdzia Bożego

Udostępnij

Historia parafii

Dojrzewająca od jakiegoś czasu myśl o budowie nowego kościoła i utworzeniu drugiej parafii w Sędziszowie Małopolskim zaczęła się urzeczywistniać jesienią 2004 roku. 2 października tegoż właśnie roku ks. Biskup Kazimierz Górny poświęcił plac pod budowę kościoła. Ks. Krzysztof Gac skierowany w sierpniu 2004 roku, jako wikariusz do sędzi-szowskiej parafii p.w. Narodzenia NMP z poleceniem „budowy kościoła i tworzenia nowej parafii w zachodniej części miasta” zaczął rozglądać się za stosownym projektem. Zapro-ponował też tytuł kościoła – Miłosierdzia Bożego, co ks. Biskup zaakceptował. Spośród pięciu przedstawionych koncepcji, ostatecznie pod koniec stycznia 2005 roku, wybrano i zatwierdzono do budowy projekt autorstwa znanego architekta, mgr. inż. Henryka Sobo-lewskiego z Rzeszowa.
Do budowy przystąpiono 5 września 2005 roku. Podjęła ją pięcioosobowa brygada Franciszka Brońskiego, znakomitego fachowca w branży budowlanej. Prace postępowały sprawnie, tak że zaledwie po siedmiu tygodniach od ich rozpoczęcia zostały ukończone fundamenty kościoła łącznie ze stropem nad podpiwniczoną częścią zakrystyjną.
1 października 2005 roku wierni miasta Sędziszowa Małopolskiego i okolic na tym właśnie miejscu z wielką radością przyjęli Relikwie św. Siostry Faustyny, której ciche orędownictwo i bliskość dawała się odtąd odczuwać coraz wyraźniej.
Po zimowej przerwie w pracy, przyszedł czas na nowy sezon budowlany. 12 czerwca 2006 roku zaczęto wznosić ściany. Ta żmudna praca została rozpromieniona piękną uroczysto-ścią Wmurowania Kamienia Węgielnego, którym jest cegła z grobu św. Siostry Faustyny, zamknięta tablicą poświęconą przez Papieża Benedykta XVI na Krakowskich Błoniach. Kolejny rok to czas dalszego wznoszenia ścian i wieży kościoła, które by osiągnąć istnie-jącą wysokość i kształty domagały się ułożenia 200 tysięcy cegieł. Wysokość ścian to średnio 12 metrów, wieży – 35 metrów. Zwieńczeniem tego ogromnego wysiłku była zor-ganizowana znowu w kontekście liturgicznego wspomnienia św. Siostry Faustyny, 6 paź-dziernika 2007 roku, cudowna Uroczystość Poświęcenia i Podniesienia Krzyża na wieżę tego kościoła. Po niej znowu pracowita codzienność, która została zamknięta 17 listopada zabetonowaniem ogromnego wieńca na wymurowanych już ścianach, na którym następ-nego roku spoczął dach kościoła. Rok 2009 to czas wykonywania instalacji elektrycznej, tynków, składania niskiego dachu nad częścią zakrystyjną, montowania okien i fasad szklanych. Na przełomie 2009/2010 roku został wykonany i wymalowany sufit, ściany, wykonano chromoniklowe barierki oraz zainstalowano nagłośnienie.
Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego została erygowana przez Ks. Biskupa Kazimierza Górnego w Święto Miłosierdzia Bożego, 10 kwietnia 2010 roku. Objęła zachodnią część parafii Narodzenia NMP w Sędziszowie Małopolskim od ulicy Węglowskiego i Fabrycznej w stronę Ropczyc. Latem 2010 roku została położona granitowa posadzka. Uroczystość poświęcenia tej świątyni miała miejsce 3 października 2010 roku.

Mapa