Sękowa

Sękowa

Udostępnij

Historia parafii

Wieś i parafia została założona na prawie wołoskim przez Króla Kazimierza Wielkiego 22.02.1363 r.
Kościół parafialny p.w. św. Józefa Oblubieńca NMP zbudowany został w stylu neogotyckim w 1885 r., konserwowany 12.10.1886 r. przez bpa L. Sołeckiego, Biskupa Przemyskiego. Budowniczym Kościoła był ówczesny proboszcz ks. Jan Kielar. Fundatorką była Józefa Szymonowiczowa pochowana pod wielkim ołtarzem kościoła. Kościół bardzo ucierpiał podczas ofensywy gorlickiej w czasie I wojny światowej. Polichromię wykonano w 1956 r.
Zabytkowy kościół p.w. św. św. Apostołów Filipa i Jakuba zbudowany około 1522 r., do 1886 r. był kościołem parafialnym. Pomimo wybudowania nowego parafialnego kościoła, mimo strasznego zniszczenia jakiemu uległ w czasie I wojny światowej, przetrwał do dzisiejszych czasów. Gruntownie odnowiony w 1983 r., stał się bardzo spopularyzowanym kościołem drewnianym nie tylko w Polsce ale i w Europie.
Kościół pomocniczy p.w. Opieki N.M.P – dawna cerkiew greko-katolicka w Owczarach (dawniej Rychwałd), zbudowany został w 1653 r. Gruntowny remont ukończono w 1985 r. Za przeprowadzenie remontów i troskę o te zabytki parafia otrzymała w 1983 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki, w 1984 r. została przyznana nagroda im. Brata Alberta, a w 1994 r. przyznano medal „Prix Europa Nostra”. Nagroda ta została przyznana przez europejską, pozarządową organizację Europa Nostra. W latach 2004-2016 r. przeprowadzono całościową konserwację i remont świątyni parafialnej.

Mapa