Skalnik

Skalnik

Udostępnij

Historia parafii

Skalnik należy do najstarszych parafii na terenie południowej Polski. Założycielami parafii prawdopodobnie byli św. Cyryl i Metody, którzy w księstwie czesko-morawskim i Słowacji, którzy tam gdzie pracowali, zakładali parafie pod wezwaniem św. Klemensa. Według tradycji dotarli też do Skalnika, bowiem patronem parafii jest św. Klemens. Kiedy książę morawski Świętopełk pod naciskiem niemieckim likwidował obrządek słowiański w swoim państwie metodianie uciekali do Chorwacji, Słoweni, Bułgarii i Kraju Wiślan. I wówczas z uchodzącymi prawdopodobnie z Nitry na Słowacji przybył do Skalnika obraz Matki Boskiej, który do dnia dzisiejszego znajduje się w kościele skalnickim. Obraz jest podobny do Matki Boskiej Jasnogórskiej, z cechami bizantyjskimi. Najświętsza Maryja Panna była w nim czczona przez długie wieki jako Królowa Gór przez Polaków, Rusinów i Słowaków. Obecnie parafia przygotowuje się do koronacji na prawie diecezjalnym. Kościół parafialny został wybudowany w latach 1909 – 1911. Konsekrowany w 1912 r. Poprzednie dwa były drewniane. W Brzezowej został wybudowany kościół filialny w latach 1993 – 94, poświęcony 28.10.1995 r.
Parafia w Skalniku została erygowana przed 1480 r. Należały wtedy do niej jeszcze wsie: Brzozowa i Mrukowa. W XVI w. miejscowość Skalnik należała do parafii w Samoklęskach, a w 1791 r. została włączona do parafii Nowy Żmigród. W 1939 Skalnik stał się ekspozyturą Nowego Żmigrodu, a następnie samodzielną parafią.

Mapa