Smerekowiec

Smerekowiec

Udostępnij

Historia parafii

Smerekowiec zwany niegdyś Smereczyną, został założony na prawie wołoskim w 1522 r. Parafia rzymsko-katolicka została erygowana w 1974 r. Jej terytorium wyłączono z Parafii Gładyszów.
Cerkiew greko-katolicka p.w. Św. Michała Archanioła, która jest kościołem parafialnym, pochodzi z 1818 r. Jest ona zbudowana z kamienia, otynkowana, jednonawowa, kryta blachą. Dwukrotnie przebudowywana: w 1889 i 1930 r. Wewnątrz znajduje się polichromia figuralna i ikonostas z drugiej połowy XIX w.
W niedzielę i święta nabożeństwa rzymskokatolickie odprawiane są w Zdyni, w dawnej cerkwi greko-katolickiej p.w. Opieki Najświętszej Maryi Panny – obecnie prawosławnej. Jest to obiekt drewniany, trójdzielny z 1786 r., z wieżą w typie północno-łemkowskim. W dniu 30.09.2007 r. KS. Bp Kazimierz Górny dokonał poświęcneia nowego ołtarza soborowego w kościele św. Michała w Smerekowcu.

Mapa