Straszydle

Straszydle

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Straszydle została erygowana w grudniu 1929 r. Powstała z podziału parafii Lubenia. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Jan Patrzyk. Kościół parafialny został wybudowany z drewna w 1739 r. i konsekrowany w 1745 r. Służył przez długie lata jako kościół parafialny w Lubenii. Po wybudowaniu nowego kościoła w Lubeni, stary kościół w 1929 r. przeniesiono do Straszydla. W dniu 08.12.1929 r. został on w nowym miejscu poświęcony przez proboszcza lubeńskiego, ks. Józefa Urbanka.
Na terenie parafii, w Sołonce, wybudowano w latach 1985-1986 murowany kościół filialny. Został on poświęcony w 1986 r.

Mapa