Strzyżów – św. J. S. Pelczara

Strzyżów – św. J. S. Pelczara

Udostępnij

Historia parafii

Parafię pw. św. Józefa Sebastiana Pelczara w Strzyżowie erygował dekretem z dnia 06.08.2003 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny. Teren został wydzielony z parafii Strzyżów-Fara. Pierwszym proboszczem został mianowany ks. Mieczysław Piróg. Dnia 30.08.2003 r. bp Kazimierz Górny poświęcił murowaną kaplicę, której budowę nadzorował ks. dr Jan Wolak – dziekan i proboszcz parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i Bożego Ciała w Strzyżowie. Dnia 19.10.2003 r. ks. Jan Wolak dokonał kanonicznego przekazania parafii ks. M. Piróg.Dnia 05.10.2005 r. poświęceniem placu, rozpoczęła się budowa budynku plebanii. 21.04.2008 r. Wydział ds. Architektury i Sztuki Sakralnej Diecezji Rzeszowskiej zatwierdził przedłożoną przez parafię koncepcję architektoniczną kościoła parafialnego i zezwolił na jego realizację po uzyskaniu stosownych zezwoleń. Wykonawcami projektu są: mgr inż. arch. Krystyna Drozd i mgr inż. arch. Elżbieta Podwińska; konstrukcje: mgr inż. Adam Grodny z Rzeszowa. Wojewoda Podkarpacki w decyzji z dnia 21.07.2009 r. zatwierdził projekt budowy kościoła parafialnego, którego budowa rozpoczęła się na wiosnę 2010 r.

Mapa