Styków

Styków

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Styków została założona przez Krzysztofa Głowę prawdopodobnie w tym samym czasie co Głogów czyli ok. 1570 roku i należała do dóbr głogowskich. Od czasu swego powstania wieś należała do parafii rzymskokatolickiej w Głogowie. Przed 1880 rokiem zbudowano kaplicę pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej przez Stykowianina Macieja Selwę. W kaplicy tej od jej powstania mieszkańcy modlili się odprawiając nabożeństwa majowe i październikowe .
Księża Ramocki i Forysiewicz proboszczowie Głogowscy sporadycznie kilka razy do roku odprawiali Mszę św. w Stykowie. Dopiero od przybycia ks. Bolesława Puzio (l967), którego urzekła ta kaplica, usystematyzowano porządek Mszy Sw. i zaczęto je odprawiać w każdą niedzielę i święta. Po jego nagłej śmierci ks. Stanisław Ujdą kontynuował ten porządek.
Wspomniani kapłani tak przygotowali serca i sumienia Stykowian, że dojrzała u nich potrzeba budowy nowej większej świątyni. Silnego wsparcia w tym zakresie udzielił kś. Bp. Ignacy Tokarczuk poprzez dziekana głogowskiego ks. Stanisława Ujdę . Założono Komitet Budowy Kościoła, w którym działali ludzie najbardziej zaangażowani społecznie. Mieszkańcy chętnie ofiarowali własne działki budowlane pod budowę kościoła.
Budowę rozpoczęto w 1985 roku. Pod duchowym przewodnictwem ks. dziekana błyskawicznie zgromadzono materiały i budowę zakończono w 1988 r. Przy budowie tej świątyni nastąpiła silna integracja wsi. W 1988 r Ks. Bp Ignacy Tokarczuk dokonał poświęcenia świątyni i wmurowania pamiątkowej tablicy.
Przy kościele w latach 2000-2003 zbudowano plebanię, przy zaangażowaniu ks. Adama Samela, społeczności lokalnej i Burmistrza Głogowa. Parafię erygowano 23 sierpnia 2003 r., a jej pierwszym proboszczem został ks. Tadeusz Pieniążek. Drugi proboszcz Ks. Wojciech Baran od 2006 r. systematycznie upiększa kościół i jego otoczenie oraz rozwija duszpasterstwo. Kościół został konsekrowany 29.09.2013 r. przez Biskupa Rzeszowskiego Jana Wątrobę.

Mapa