Święcany

Święcany

Udostępnij

Historia parafii

Parafia w Święcanach powstała w drugiej połowie XIV w. Święcany otrzymały prawo magdeburskie około połowy XIV w. Z 1369 r. posiadamy pierwsze wzmianki o istniejącej już wsi. Należy przypuszczać, że kościół w Święcanach istniał w drugiej połowie XIV w. Nie zachowały się z tego okresu wiadomości źródłowe. Pierwszą źródłową wiadomość o kościele i parafii w Święcanach posiadamy z lat sześćdziesiątych XV w. Wówczas to Jan Długosz w swoim dziele. „Liber beneficiorum” wymienia, że w Święcanach był kościół parafialny. Ponadto wspomina, że Ołpiny należały wówczas do parafii Święcany. Można stąd wyciągnąć wniosek, że Święcany były znaczącą parafią, skoro odległe Ołpiny należały do niej. Według miejscowej tradycji pierwotny kościół miał stać w innym miejscu niż obecny, a mianowicie w okolicy posesji stanowiącej później własność szpitala dla ubogich (około 500 m. na południe od obecnego kościoła). Pierwotny kościół miał być drewniany, nie duży i podobno się spalił. Przyjęła się data, że obecny kościół został zbudowany w 1520 r. W parafii są ponadto trzy kaplice filialne. Na prośbę mieszkańców Siepietnicy Kuria Biskupia w Przemyślu dekretem z dnia 13.06.1966 r. wyłączyła wieś Siepietnicę z parafii Sławęcin i przyłączyła ją do parafii Święcany. W ten sposób parafia Święcany powiększyła się o wieś Siepietnicę istniejącą co najmniej 800 lat, a liczącą około 300 osób. W 1974 r. mimo sprzeciwu władz przystąpiono do budowy kaplicy. Parcelę uzyskano nieodpłatnie od Marianny Pawlik. Mury kaplicy wymurowano w ciągu jednej nocy w starej stodole. Już w dniu 07.07.1974 r. odbyła się pierwsza Msza św. W dniu 03.11.1974 r. poświęcenia kaplicy dokonał bp Ignacy Tokarczuk, ordynariusz Diecezji Przemyskiej.
Druga z kolei kaplica na tzw. Przechodach, w lesie, została zbudowana w 1910 r. jako kapliczka przydrożna. Następnie została rozbudowana w latach 1969 – 1974 i 1984 przez dobudowanie drugiej podobnej bliźniaczej kaplicy a następnie w trzecim etapie połączono obydwie kaplice w jedną całość. Dobudowano frontową część tak, że obecnie stanowi architektonicznie jeden obiekt. Poświęcenia kaplicy filialnej pod wezwaniem Jezusa Ukrzyżowanego dokonał bp Ignacy Tokarczuk, w dniu 01.06.1986 r. Trzecim z kolei obiektem była niewielkich rozmiarów kapliczka z końca ubiegłego wieku w Czermiance. Już w 1972 r. odbyła się tam pierwsza Msza św. dożynkowa w powiększonej do niewielkich rozmiarów kaplicy. Po rozbudowie oddano ją do użytku jako kolejny kościółek filialny pod wezwaniem Św. Rodziny. Rozbudowę zakończono jesienią 1979 r. Poświęcenia dokonał bp Tadeusz Błaszkiewicz 30.06.1984 r. Czwarta kaplica zlokalizowana jest w przysiółku Nadole. Została zbudowana w 1838 r. przez ówczesnego właściciela realności.

Mapa