Szebnie

Szebnie

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Szebnie (Sebna) istnieje od XI w. Do końca XIII w., względnie do początku XIV w., należała do parafii w Zręcinie. Była ona własnością opactwa Benedyktynów w Tyńcu. Na początku XIV w. przechodzi w posiadanie prywatne (rycerskie). W tym też czasie zorganizowano w Szebniach parafię. W 1327 r. znany jest proboszcz Szebni Samson. Do parafii należały: Szebnie, połowa Niepli, Chrząstówka, Zimna Woda, Bajdy, Jaszczew, Moderówka, Budzisz, Białkówka oraz Ustrobna. Przy końcu XIX w. Ustrobna stała się samodzielną parafią. W 1922 r. włączono do parafii Szebnie drugą połowę Niepli, należącą do Warzyc.
Kościół obecny pochodzi z początku XVII w. (1605 r.), restaurowany był w 1759 r. a prawie całkowicie przebudowany w 1793 r. na skutek poważnego zniszczenia. Jest to już piąty kościół w parafii. Poprzednie (3) zniszczone przez pożary.
W 1894 r. staraniem ks. Wł. Sarny, ówczesnego proboszcza, powiększono nawę o 70 m2 po usunięciu wieży – dzwonnicy. Dzwonnicę wybudowano oddzielnie – włączono ją w ogrodzenie kościoła; zyskał przez to kościół większą powierzchnię użytkową, stracił jednak pierwotną sylwetkę. Wystrój kościoła w stylu barokowym pochodzi z XVIII w.
Tutejsze wsie ogromnie ucierpiały w czasie działań frontowych w 1944/45 r. Ludność została wysiedlona w sierpniu 1944 r. aż do połowy stycznia 1945 r. Wiele budynków było spalonych i zniszczonych. Ucierpiał też bardzo kościół, plebania, wikarówka i organistówka. Na szczęście kościół nie został spalony. Całkowicie odbudowany, ołtarze odrestaurowane przez rzeźbiarzy Smoczeńskich z Wojkówki w 1946/47 r. W 1950 r. położono nową posadzkę (terazzo) w miejsce zniszczonej starej z kamienia. W 1957 r. artysta mal. St. Szmuc wykonał polichromię kościoła, a konserwator Morański zakonserwował i odnowił polichromię ołtarzy i ambony. W 1960 r. zainstalowano organy czeskiej firmy Riegera pochodzące z kościoła OO. Jezuitów z Tarnopola.
Od 1995 r. do 2003 r. trwała budowa nowej świątyni jako pomnika na trzecie milenium chrześcijaństwa. Uroczystego poświęcenia kościoła i ołtarza dokonał Ks. Bp Kazimierz Górny, 15.06.2003 r. Obecnie są prowadzonjer prace konserwacyjne przy zabytkowym kościele w Szebniach.

Mapa