Trzebownisko

Trzebownisko

Udostępnij

Historia parafii

W 1936 r grupa gospodarzy z Trzebowniska zaproponowała budowę kościoła, aby dzieci i ludzie starsi mogli częściej uczestniczyć we Mszy św. Miejscowość bowiem należała do parafii w Rzeszowie – Staromieściu. Kaplicę według projektu Wawrzyńca Dayczaka i wsparciu bpa Wojciecha Tomaki, rodaka z Trzebowniska, rozpoczęto wznosić w 1939 r. i dokończono po zakończeniu II wojny światowej. W 1945 r. erygowano parafię. W 1946 r. bp Wojciech Tomaka poświecił kościół, a w 1952 r. konsekrował go. W 1957 r. inż. W. Dayczak opracował plan rozbudowy kaplicy, ale ze strony władz wojewódzkich nie otrzymano zezwolenia na budowę. Myśl o rozbudowie kaplicy powróciła w 1997 r. za przyczyną bpa Kazimierza Górnego, Biskupa Rzeszowskiego. Prace przygotowawcze poczyniono w 1998 r. a w 1999 r. dokonano dzieła remontu i rozbudowy świątyni, która stała się wotum wdzięczności na Wielki Jubileusz Wcielenia.

Mapa