Trzebuska

Trzebuska

Udostępnij

Historia parafii

Miejscowość Trzebuska była podzielona między dwie parafie: Sokołów Młp. i Nienadówkę. Część północna należała do Sokołowa Młp., zaś część południowa należała do Nienadówki. Dążenia do budowy punktu sakralnego sięgają początku XX w., gdy wybudowano kapliczkę drewnianą z elementów starego, rozebranego drewnianego kościoła w Nienadówce. Z Nienadówki przeniesiono również niektóre elementy wyposażenia jak obrazy, rzeźby, oraz mały dzwon. Z zaistnieniem kapliczki wiązano nadzieję na sprawowanie liturgii Mszy św. Żywa jest pamięć o Romanie Baczyńskim, kierowniku szkoły (1923-1931), który chciał powiększyć kapliczkę, by można sprawować liturgię. Do rozbudowy jednak nie doszło.
W 1970 r. z inicjatywy ks. Edwarda Stępka, proboszcza z Nienadówki, powstał w domu po śp. Piotrze i Katarzynie Szot punkt katechetyczny. W 1972 r., bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, wyraził zgodę na prowadzenie katechizacji we wskazanym domu. Katechizację prowadził wikariusz z Sokołowa Młp. Na prośbę osób starszych i chorych z Trzebuski, w lutym 1973 r., ks. Michał Gądek, proboszcz z Sokołowa odprawił w przystosowanym punkcie katechetycznym pierwszą Mszę św. Mimo ogromnych przeszkód ze strony władz państwowych, podjęto starania o budowę kościoła. Po śmierci ks. M. Gądka, starania podjął następca – ks. Mieczysław Wajda. Powstanie „Solidarności” i zmiana ustroju, przyczyniły się, iż Trzebuska otrzymała pozwolenie na budowę kościoła. Pod budowę wybrano miejsce, gdzie hitlerowcy w czasie wojny zamordowali Andrzeja i Leona Ciupak. W 1982 r. rozpoczęto budowę kościoła, którą zakończono w 1986 r. Poświęcenia kościoła w dniu 16.11.1986 r., dokonał bp Ignacy Tokarczuk.
Przez dwa lata kościół pełnił funkcję filialnego parafii Sokołów Młp. Parafię erygowano w lipcu 1988 r. Pierwszym proboszczem został ks. Zygmunt Mularski. Jego staraniem urządzono cmentarz parafialny, a w latach 1989-1993 wybudowano nową plebanię.

Mapa