Trzęsówka

Trzęsówka

Udostępnij

Historia parafii

Tereny parafii Trzęsówka do 1788 r. należały do parafii Cmolas. Kościół pod wezwaniem św. Anny, jednonawowy, drewniany, kryty blachą, konstrukcji zrębowej został zbudowany w 1759 r. jako kaplica dworska przez Stanisława i Urszulę Kuczkowskich, tutejszych dziedziców. Następnie został powiększony o nawę przez Andrzeja Kuczkowskiego, podkomorzego króla Stanisława Augusta. W latach 1905-1905 został rozbudowany: przedłużono nawę, dobudowano kaplicę i wieżę na której obecnie są dwa dzwony, jeden odlany w 1759 r. przez Emanuela Wittwercka w Gdańsku, drugi z 1924 r.
Kościółek został wybudowany na użytek właścicieli dworu. W 1786 r. stał się kościołem rektoralnym a 1788 r. powstała nowa samodzielna parafia p.w. św. Anny. 27.07.1788 r. bp Florian Amand Janowski, Biskup Tarnowski, dokonał konsekracji tej świątyni. Wewnątrz polichromia figuralna i ornamentalna z 1905 r., wykonana przez malarzy Juliana Krupskiego i Leszczyńskiego, odnawiana w 1954 r. i 1976 r. przez malarza Stanisława Kuczka i Czesława Lenczowskiego ze Starego Sącza.
Wyposażenie wnętrza barokowe. Ołtarz główny z XVII w. z uzupełnieniami rokokowymi z drugiej połowy XVIII w. Dwa ołtarze boczne z XVIII w. i późniejszy ołtarz w kaplicy. W kościele znajdują się organy wykonane przez F. W. Biernackiego z Krakowa. W 1998 r. rozpoczęto budowę nowego kościoła parafialnego, który został poświęcony 25.07.2004 r. przez Ks. bpa Kazimierza Górnego. Natomiast 25.07.2010 r. Ks. bp Kazimierz Górny dokonał konsekracji ołtarza i świątyni 25.07.2010 r.

W wiosce Ostrowy Baranowskie wybudowano kaplicę dojazdową w latach 1982-1984. bp Józef Gucwa z Tarnowa 24.04.1985 r. poświęcił kamień węgielny a 02.09.1984 r. bp Jerzy Ablewicz, Biskup Tarnowski, poświęcił wybudowaną świątynię p.w. M.B. Częstochowskiej.
Na cmentarzu znajduje się murowana kaplica fundacji ówczesnych właścicieli dóbr trzęsowskich – państwa Piaseckich, wybudowana w 1869 r. Wewnątrz jest ołtarz św. Józefa, który był w kaplicy zakonnej Sióstr Józefitek w Trzęsówce.

Mapa