Warzyce

Warzyce

Udostępnij

Historia parafii

Parafię Warzyce założyli opaci tynieccy, prawdopodobnie w XIV w. Jan Długosz pisze w dziele pt. „Liber beneficiorum dioecesis Cracoviensis”, że Warzyce w połowie XV w. miały kościół drewniany pod wezwaniem św. Wawrzyńca. W drugiej połowie XVII w. wystawił w Warzycach kościół murowany ówczesny proboszcz, ks. Maciej Walentynowicz. Kościół ten z czasem uległ wielkiemu zawilgoceniu i groził zawaleniem. W 1904 r. został on rozebrany, a na jego miejscu postawiony nowy kościół, staraniem ówczesnego proboszcza ks. Gracjana Szklarskiego, według projektu inżyniera Adolfa Kuhna ze Lwowa. Roboty prowadził majster budowlany Józef Romanowski – również ze Lwowa. Budowa trwała dwa lata. Dnia 07.10.1906 r. w uroczystość Odpustową Matki Bożej Różańcowej, świątynię wraz z trzema dzwonami uroczyście poświęcił ks. infułat Jakub Federkiewicz z Przemyśla. Kościół zbudowany w stylu neoromańskm. Ołtarz główny wybudowano w 1920 r. za ks. Andrzeja Ostrowskiego, natomiast ołtarze boczne w 1955 r. za ks. Józefa Sołtysika. Wszystkie ołtarze wykonał rzeźbiarz Oryszczak z Sanoka. W kościele znajduje się stary wizerunek Pana Jezusa Ukrzyżowanego.
W ołtarzu bocznym, po lewej stronie, znajduje się obraz Matki Bożej Bolesnej, o którym w XVIII w. pisano, że jest to obraz łaskami słynący.
W 1972 r. kościół otrzymał nową polichromię, którą wykonał artysta plastyk Zygmunt Wigliusz z Krakowa. W 1975 r. odrestaurowano kościół z zewnątrz, z pomalowaniem dachu na wieży i kościele. W 1996 r. do istniejącego dzwonu sprawiono dwa następne na pamiątkę zbliżającej się pielgrzymki Ojca świętego Jana Pawła II do Dukli i do Krosna. Równocześnie w 1996 r., w Bierówce, miejscowości należącej do parafii Warzyce, od maja do końca września, wzniesiono w stanie surowym kościół filialny. W 1998 r. prowadzono prace wykończeniowe kościoła w Bierówce. Dnia 15.05.1999 r. bp Kazimierz Górny uroczyście poświęcił ten kościół nadając tytuł Matki Bożej Królowej Pokoju, dla upamiętnienia licznych mogił zbiorowych z czasów II wojny światowej znajdujących się na terenie parafii. Plebania została wybudowana w 1925 r. Kościół konsekrował biskup rzeszowski Jan Wątroba w dniu 27.11.2016 r.

Mapa