Werynia

Werynia

Udostępnij

Historia parafii

Początki Weryni sięgają drugiej połowy XV w., a pierwsza wzmianka o jej istnieniu pochodzi z 28 kwietnia 1503 r., wówczas przed sądem ziemskim pilzneńskim stawił się szlachetny Mikołaj Kolbusz z Weryni (de Vyrynya). Miejscowość wzięła swą nazwę od potoku Virinya, odnotowanego już w 1459 r. W swych dziejach wieś stanowiła własność Tarnowskich, Lubomirskich, Sanguszków i Tyszkiewiczów (do 1944 r).
Niemal przez pięć wieków miejscowość należała do parafii pw. Wszystkich Świętych w Kolbuszowej. Ważnym wydarzeniem w dziejach wsi było wzniesienie w 1873 r. dworskiej kaplicy mszalnej z fundacji Tyszkiewiczów. Ponadto w latach 1902-1922 przy weryńskim dworze funkcjonował dom zakonny sióstr służebniczek starowiejskich wraz z ochronką dla dzieci.
Początki samodzielnego ośrodka duszpasterskiego w Weryni sięgają 14 kwietnia 1974 r., kiedy to przy kaplicy dworskiej bp tarnowski Jerzy Ablewicz utworzył wikarię parafialną, a pieczę nad nią zlecił ówczesnemu wikariuszowi kolbuszowskiemu ks. Stanisławowi Wójcikowi. W wyniku starań mieszkańców Weryni, tenże Biskup 24 czerwca 1976 utworzył rektorat, a ks. S. Wójcika zamianował rektorem. Uwieńczeniem starań mieszkańców Weryni i ich duszpasterza było wydanie 27 maja 1978 r. dokumentu erygującego parafię przez bpa tarnowskiego J. Ablewicza, a dotychczasowy Rektor został jej pierwszym proboszczem.
Na początku lat 80., mimo utrudnień ze strony władz komunistycznych, przystąpiono do budowy kościoła parafialnego. Projekt świątyni wykonał architekt Adam Gustaw z Rzeszowa. Dnia 14 sierpnia 1982 r. bp J. Ablewicz poświęcił i wmurował kamień węgielny. Uwieńczeniem budowy było poświęcenie kościoła i konsekracja ołtarza przez bpa pomocniczego diecezji tarnowskiej Piotra Bednarczyka 16 sierpnia 1986 r. W następnych latach dzięki ofiarności parafian, kontynuowano proces wyposażenia wnętrza świątyni. W 1987 r. zawieszono stacje Drogi Krzyżowej wykonane przez Janusza Krauzego z Gorlic, również w tym roku poświęcono nowe dzwony. W latach 1992-1994 lwowski artysta plastyk Piotr Szewciw wykonał m.in. nastawę ołtarzową w prezbiterium oraz ambonę i chrzcielnicę. Świątynia wzbogaciła się również o nowe ławki, organy i witraże. W latach 1989-1992 obok kościoła wzniesiono dom parafialny (plebanię).

Proboszczowie parafii Werynia:
Ks. Stanisław Wójcik 1978-2008
Ks. Jarosław Depczyński 2008-

Wikariusze:
Ks. Jan Wąchała 1978-1981
Ks. Kazimierz Bukowiec 1981-1985
Ks. Andrzej Bakalarz 1985-1987
Ks. Stefan Michalski 1987-1991
Ks. Michał Leśniara 1991-1993
Ks. Krzysztof Tomkiewicz 1993-1997
Ks. Marek Ryba 1997-2000
Ks. Wiesław Rafacz 2000-2005
Ks. Artur Progorowicz 2005-2008

Rezydent:
Ks. Kazimierz Bukowiec (1991)

Mapa