Widełka

Widełka

Udostępnij

Historia parafii

Pierwsze wzmianki historyczne o Widełce sięgają XVII w. Występuje tam jako średniej wielkości wieś wraz z sąsiednim Kupnem i Kłapówką. Widełka od początku swego istnienia należała do parafii Przewrotne, w diecezji krakowskiej. Przynależność parafii do tej diecezji trwała do dnia 13.05.1785 r., kiedy to Pius VI utworzył diecezję tarnowską. Krótko należała i do tej diecezji, by na mocy rezolucji Gubernium lwowskiego z dnia 24 października 1786 r., podpisanej przez biskupa tarnowskiego 20 listopada tegoż roku, a przemyskiego 02.12.1786 r., przejść do diecezji przemyskiej.
W 1919 r., w dwu wioskach Widełce i Kłapówce zaczęła się rodzić myśl o budowie kościoła i utworzeniu nowej parafii. Kościół ów, jak motywowano w prośbie do Kurii Diecezjalnej, chciano zbudować jako wotum dziękczynne „na pamiątkę zmartwychwstania Polski – pod wezwaniem Maryi Królowej Polski”. Motywem przewodnim prośby była zbyt duża odległość i trudna droga do kościoła w Przewrotnym. Biskup przychylił się do prośby parafian, zatwierdzając budowę kościoła oraz nadał ekspozyta w osobie księdza Antoniego Grębskiego, wikariusza w Przewrotnym. Praca przy budowie nowego kościoła trwała kilka lat. Dnia 14.09.1935 r. kościół został konsekrowany przez bpa Franciszka Bardę, Ordynariusza Przemyskiego. Parafia została erygowana 02.08.1920 r. Ks. proboszcz Grębski pracował w parafii 27 lat i zmarł 16.09.1947 r. Nowy proboszcz, ks. Kazimierz Szepieniec, przyczynił się do wybudowania w Widełce i Kłapówce nowych szkół. W 1971 r. proboszczem został mianowany ks. Józef Sokołowski. W 1980 r. wybudowano nową plebanię. 20.06.1976 r. odbyły się pierwsze prymicje w parafii ks. Stanisława Sałaty MSF, który pracuje na Białorusi. W 1982 r. wybudowano budynek katechetyczny, który poświęcił bp Stefan Moskwa. W latach 1990-92 wybudowano w Kłapówce kaplicę dojazdową, której patronką zostaje Matka Boża Częstochowska, poświęcona przez J.E.Ks. Bp.Stefana Moskwę 24.08.1991 roku. W latach 1993/94 wybudowano kaplicę cmentarną, którą poświęcił już w 1994 r. bp Kazimierz Górny, Ordynariusz Rzeszowski. Jako wotum na rok wielkiego jubileuszu 2000 r. dzięki ofiarności indywidualnych i zespołowych fundatorów wykonano 8 witraży przedstawiających polskich świętych ostatniego stulecia, które poświęcił w czasie wizytacji kanonicznej w maju 1999 r. bp Edward Białogłowski.
. W dniu 3 sierpnia 2000 roku Ks. Biskup Ordynariusz ze względu na stan zdrowia przyjął rezygnację z probostwa Ks. Józefa Sokołowskiego a proboszczem mianował dotychczasowego wikariusza ks. Lucjana Kota. W roku 2006 odmalowano wnętrze kościoła i ze względu na brak miejsca na starym cmentarzu poświęcono krzyż pod nowy cmentarz. Poświęcenia dokonał Ks. Bp. Edward Białogłowski w czasie wizytacji kanonicznej w maju 2006 roku. W następnym roku odremontowano organy. A jako wotum na 90- lecie powstania parafii na nowym cmentarzu powstała ,, Kalwaria” którą uroczyście poświęcił 12.03.2010 roku Ks. Bp. Ordynariusz Kazimierz Górny. 14 lipca 2011 roku zmarł emerytowany proboszcz Ks. Kanonik Józef Sokołowski. Pochowany na cmentarzu parafialnym obok I proboszcza Ks. Antoniego Grębskiego.

Mapa