Wiśniowa

Wiśniowa

Udostępnij

Historia parafii

Obecny teren parafii Wiśniowa przed 1971 r. należał do dwóch parafii: w Niewodnej oraz we Frysztaku. Tendencje do utworzenia odrębnej parafii w Wiśniowej pojawiły się już przed drugą wojną światową, której wybuch przerwał zamiary. Dopiero na przełomie lat 1970/1971 podjęto starania o erygowanie odrębnej parafii. W czerwcu 1971 r. bp Ignacy Tokarczuk oddelegował ks. Antoniego Woźniaka do zorganizowania placówki duszpasterskiej w Wiśniowej, przy małej kaplicy nagrobnej za parkiem, własności Rodziny Mycielskich. Do 1985 r. władze państwowe nie uznawały nowej parafii oraz mianowanego proboszcza. Po wojnie cały majątek Mycielskich, wraz z kaplicą nagrobną, przeszedł na własność Państwa. Później wydano decyzję o przekazaniu kaplicy do celów kultu. Kaplica w stylu neoklasycystycznym, z podziemiami do grzebania zmarłych członków rodziny, wybudowana została przez Rodzinę Mycielskich w latach 1903-1908. Dla celów parafialnych kaplicę tę rozbudowano. Dnia 31.05.1972 r. bp lgnący Tokarczuk poświęcił tak przygotowany kościół wybudowany w nocy (z 19 na 20.11.1971 r.).W 2008 r. przeprowadzono gruntowny remont kaplicy i przywrócono ją do pierwotnego stanu. Obecnie służy jako kaplica przedpogrzebowa. Dnia 27.10.1994 r. bp rzeszowski Kazimierz Górny poświęcił krzyż i plac pod budowę świątyni, której budowę wraz plebanią parafia prowadziła od 1995 r. Prace rozpoczął ks. prałat Stanisław Woźniak, a kontynuował ks. Marek Matera. Dnia 27.10.2002 r. bp Kazimierz Górny dokonał poświęcenia kamienia węgielnego pod budowę nowej świątyni. Obecnie zarówno kościół jak i plebania są ukończone. 9 października 2011 r. JE ks. Bp Ordynariusz, Kazimierz Górny dokonał konsekracji kościoła. W czasie uroczystości do ołtarza zostały wmurowane relikwie bł. Władysława Findysza, męczennika z okresu komunizmu

Mapa