Wysoka Głogowska

Wysoka Głogowska

Udostępnij

Historia parafii

Do 1913 r. miejscowość Wysoka /Rzeszowa należała do parafii w Zaczerniu. Pierwsze wzmianki o istnieniu miejscowości pochodzą z około 1300 r.
Inicjatywę utworzenia odrębnej placówki duszpasterskiej podjął proboszcz Zaczernia ks. Kazimierz Zawałkiewicz, który też wystarał się o zatwierdzenie planu budowy pierwszego kościoła w lutym 1912 r. Parafia w owym czasie była bardzo biedna, dlatego Andrzej Bazan i Ludwik Bułaś byli upoważnieni, aby w okolicach Rzeszowa i Łańcuta zbierać ofiary na budowę nowego kościoła. Grupa ludzi przedstawiała sztukę – „Żywot św. Genowefy”, aby w ten sposób zbierać ofiary na kościół. Polacy mieszkający w USA, rodacy z Wysokiej, również wsparli dzieło budowy świątyni. Właściciel dworu Jan Bieniaszewski darował 1,5 morga gruntów pod kościół. Gmina przekazała 14 morgów na utrzymanie księdza. We wrześniu 1913 r. ks. Władysław Łańcucki, wikariusz z Głogowa, został samoistnym ekspozytem w Wysokiej. Kościół zaczęto budować 01.05.1913 r. i budowa trwała trzy miesiące. 15.09.1913 r. ks. R. Malinowski, dziekan rzeszowski, poświęcił kościół pod wezwaniem Matki Bożej Królowej Różańca Św. W 1922 r. starą plebanię zamieniono na organistówkę. Jan Bieniaszewski ofiarował 2 morgi placu pod budowę nowej świątyni. W 1928 r. dekretem bpa Anatola Nowaka została erygowana parafia w Wysokiej. W 1933 r. przystąpiono do budowy kościoła, która trwała do 1937 r. W tym też roku rozebrano stary kościół budowany w stylu pruskim. W 1636 r. rzekomo istniała już w Wysokiej szkoła. W 1936 r. dach nowego kościoła pokryto czerwoną paloną dachówką. Drzewo na konstrukcję dachu ofiarował hrabia Alfred Potocki z Łańcuta. Przed 1939 r. wybudowano wieżę, a dach wieży dopiero w latach 1944-1945. Główny ołtarz pochodzi z XVIII w. W 1913 r. został założony cmentarz grzebalny. Kościół był konsekrowany 05.10.1969 r., kiedy proboszczem był ks. Gabriel Marszałek.

Mapa