Wysoka Strzyżowska

Wysoka Strzyżowska

Udostępnij

Historia parafii

Wieś Wysoka Strzyżowska należała w przeszłości do parafii Dobrzechów. Kilka lat przed wybuchem wojny w 1914 r. zamieszkał w Wysokiej ks. Franciszek Salezy Jenkner. W domu miał urządzoną kaplicę, gdzie na nabożeństwa przybywali okoliczni mieszkańcy. Z ofiar otrzymywanych za leczenie ziołami, pracę naukową, malarstwo ufundował 3 dzwony do przyszłego kościoła, które przetrwały zawieruchy wojenne. W 1914 r. wrócił do rodzinnych Węgier i tam zakończył życie. Myśl budowy kościoła w Wysokiej poddał ks. Karol Józef Fischer – ówczesny proboszcz w Dobrzechowie, a poźniejszy sufragan przemyski. W 1907 r. utworzono Komitet Budowy Kościoła i zamówiono plany u architekta przemyskiego – Stanisława Majewskiego. Hrabia Michałowski – właściciel dóbr w Dobrzechowie i trzech folwarków w Wysokiej darował kamień na fundament i dachówkę. W 1908 r. bp Józef Sebastian Pelczar, Biskup Przemyski, poświęcił kamień węgielny pod nowy kościół. Budowa trwała 9 lat z powodu wojny. Nowo zbudowany kościół w stylu neogotyckim poświęcił w 1919 r. Ks. Wojciech Wnęk – proboszcz z Dobrzechowa. Konsekracji kościoła pod wezwaniem św. Józefa dokonał 16. 09.1923 r. bp Karol Józef Fischer. Pierwszym duszpasterzem był ks. Walenty Szast, który objął duszpasterstwo w Wysokiej w 1918 r. Pod koniec 1922 r. wikariuszem w Dobrzechowie został ks. Michał Grzyś z przeznaczeniem do Wysokiej. Za jego proboszczowania dokończono i uposażono kościół oraz wybudowano plebanię i budynki gospodarcze. Mieszkańcy wsi Oparówka (należący obecnie do parafii w Wysokiej Strzyżowskiej) do powojennej „akcji Wisła” byli w większości pochodzenia ukraińskiego obrządku grecko-katolickiego. W ramach repatriacji po wojnie przybyły tutaj polskie rodziny ze wschodu wraz ze swoim duszpasterzem ks. Stanisławom Cembruchem. Po jego śmierci w 1962 r. mieszkańcy Oparówki zostali całkowicie włączeni we wspólnotę parafii Wysoka Strzyżowska. W Oparówce rolę kościoła dojazdowego spełnia dawna cerkiew parafialna grecko-katolicka, p.w. Narodzenia NMP. Pierwotna, wzniesiona około 1700 r., odnowiona i konsekrowana w 1882 r., była drewniana. Obecna, wzniesiona w 1912 r., jest murowana, neoromańska z carskimi wrotami i bogatą polichromią.

Mapa