Zaborów

Zaborów

Udostępnij

Historia parafii

Dekretem Biskupa Przemyskiego z dnia 17.11.1947 r. ustanowiono wikariat eksponowany w Zaborowie. Został on wydzielony z parafii Czudec i częściowo z parafii Połomia oraz Strzyżów. Wikariat nie posiadał kościoła ani budynku parafialnego. Opiekę duszpasterską sprawowali księża ze Strzyżowa oraz z Czudca, a szczególnie ks. Adam Sikora katecheta ze Strzyżowa. Mszę św. odprawiano w tymczasowym pomieszczeniu. W 1957 r. duszpasterzem w Zaborowie został mianowany ks. Władysław Kowalski, wikariusz w Strzyżowie. On też podjął budowę kościoła w latach 1957 – 59 według projektu architekta Stanisława Ćwiżewicza. Kościół budawno mimo czynnego sprzeciwu władz. Świątynię poświęcono w 1958 r. W 1959 r. zakupiono dzwony i umieszczono je na drewnianej dzwonnicy. W 1970 r. zbudowano plebanię, w 1971 r. – dzwonnicę, w 1979 r. rozbudowano kościół, w 1988 r. odnowiono wnętrze kościoła i jego wystrój.

Mapa