Zagorzyce

Zagorzyce

Udostępnij

Historia parafii

Pierwsza wzmianka o Zagórzycach znajduje się w dokumencie Leszka Czarnego z 1282 r. Następna wzmianka pochodzi z 10.11.1397 r. w dokumencie skierowanym do króla Ludwika Węgierskiego. Początki wsi Gnojnica datuje się na 1394 r. kiedy to wieś została osadzona. O wsi Szkodna wspominają „Kroniki” Jana Długosza. Pierwsze wzmianki pochodzą z XV w. W 1916 r. powstał Tymczasowy Komitet Parafialny reprezentowany przez nauczyciela Koseckiego, Piotra Totona z Zagórzyc, Jana Pieprzaka ze Szkodnej i Antoniego Totona z Gnojnicy. Wtedy to powstała pierwsza myśl o budowie kościoła. W 1922 r. wybudowano kaplicę z desek (barak), a bp Leon Wałęga, Biskup Tarnowski, mianował ks. Józefa Badowskiego ekspozytem w Zagórzycach. W dniu 22.03.1923 r. bp Leon Wałęga wydał dekret erekcyjny parafii. Kościół w Zagórzycach został uznany za samoistny. W dniu 04.05.1933 r. ks. proboszcz Józef Badowski poświęcił plac budowy i rozpoczęto prace. Kościół w surowym stanie, w dzisiejszym kształcie, wybudowano bez żadnej mechanizacji, w ciągu jednego roku. Do końca listopada stanęły mury i stropy. 21.12.1933 r. wiązania i dach. Do 15.05.1934 r. zabezpieczono kościół i nastąpiła przerwa w budowie. Od września 1944 r. zaczęto odprawiać nabożeństwa w nowym kościele. 14.02.1949 r. zmarł ks. Badowski i nastąpił okres częstych zmian proboszczów. Ósmym z nich w ciągu jednego roku był ks. Jan Czajka, który rozpoczął duszpasterzowanie w Zagórzycach 01.03.1950 r. W latach 1950-52 wybudowano główny ołtarz pod wezwaniem Wniebowzięcia N.M.P. Dnia 11.10.1953 r. bp Karol Pękala dokonał konsekracji kościoła i głównego ołtarza, w którym umieszczono relikwie św. Teodula i Lukrecji. W 1953 r. wybudowano dzwonnicę, a w 1954 r. zakupiono dzwony w Pińsku. W 1956 r. zakupiono organy 11 głosowe w parafii Brzoza Królewska. W 1957 r. ukończono budowę ołtarzy bocznych ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa i Najświętszej Marii Panny.

Mapa