Zarębki

Zarębki

Udostępnij

Historia parafii

Pierwsza wzmianka o Zarębkach pochodzi z 1604 r. Miejscowość należała wówczas do parafii w Cmolasie. Z inicjatywy ks. bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego proboszcz parafii Cmolas ks. Kazimierz Szkaradek przygotował tymczasowa kaplicę, gdzie rozpoczęto celebrację nabożeństw. Parafia została erygowana przez bpa K. Górnego 27.08.2006 r., a pierwszym proboszczem został mianowany Ks. Marek Prajsner, który po objęciu parafii rozpoczął wznoszenie kościoła parafialnego oraz zaplecza duszpasterskiego. Prace rozpoczęto 10.03.2008 r. Dnia 14.09.2008 r. bp K. Górny wmurował kamień węgielny pod budowę kościoła parafialnego. W dniu 16.09.2012 Bp Kazimie4rz Górny dokonał poświęcenia nowego kościoła parafialnego.

Mapa