Zarębki

Zarębki

Udostępnij

Historia parafii

Pierwsza wzmianka o Zarębkach pochodzi z 1604 r. Miejscowość należała wówczas do parafii w Cmolasie. Z inicjatywy bpa rzeszowskiego Kazimierza Górnego proboszcz parafii Cmolas ks. Kazimierz Szkaradek przygotował tymczasową kaplicę, gdzie rozpoczęto celebrację nabożeństw. Ks. bp Diecezji rzeszowskiej Kazimierz Górny erygował nową Parafię 27.08.2006 r., tymczasową kaplicę przemianował na kościół parafialny a pierwszym proboszczem mianował ks. Marka Prajsnara. Po objęciu parafii przez Proboszcza rozpoczęto budowę kościoła parafialnego oraz plebani. Prace rozpoczęto 10.03.2008 r. Dnia 14.09.2008 r. ks. bp Kazimierz Górny wmurował kamień węgielny z Golgoty w nowo powstającym kościele. Jednocześnie trwały prace przy budowie plebani, którą ukończono i poświęcono 13.06.2011 r. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny. 16.09.2012 r. ks. bp Kazimierz Górny dokonał poświęcenia nowego kościoła parafialnego. Tymczasowy kościół rozebrano w czerwcu 2013 r. a w 2018 r. zakończono prace związane z wystrojem prezbiterium. Projektantami i wykonawcami wystroju kościoła są Andrzej i Urszula Bronikowscy.

Mapa