Żarnowa

Żarnowa

Udostępnij

Historia parafii

Parafia Żarnowa, erygowana została w dniu 01.07.1981 r. Jej terytorium wydzielone zostało z parafii Strzyżów. Pierwszy kościół, murowany, przerobiony został z domu mieszkalnego. Obecny kościół, murowany, został wybudowany w ciągu roku i poświęcony 14.07.1984 r. przez bpa Stefana Moskwę. Stary kościół został przebudowany i służy jako plebania.

Mapa