Zawadka Osiecka

Zawadka Osiecka

Udostępnij

Historia parafii

Rektorat Rzymsko-katolicki p.w. Miłosierdzia Bożego w Zawadce Osieckiej powstał na mocy dekretu bpa Kazimierza Górnego, Biskupa Rzeszowskiego z dniem 23.08.1998 r. Nowo utworzony rektorat został wydzielony z parafii Samoklęski i obejmuje całą miejscowość Zawadka Osiecka. Pierwszym rektorem mianowany został Ks. Władysław Depa, który przybył do Zawadki Osieckiej 25 sierpnia 1998 r.
Na terenie Zawadki Osieckiej znajduje się kościół pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego wybudowany przez miejscową społeczność z wydatną pomocą ks. Władysława Łapki, proboszcza parafii Samoklęski. Budowa kościoła prowadzona była w latach 1982 – 1985. Dnia 27.10.1985 r. bp Ignacy Tokarczuk, Biskup Przemyski, dokonał uroczystego poświęcenia kościoła filialnego p.w. Miłosierdzia Bożego. Duszpasterską troskę nad kościołem w Zawadce sprawowali proboszczowie parafii Samoklęski. Komitet powstały przy kościele w porozumieniu z proboszczami dokonywał uposażenia kościoła. Wraz z powstaniem rektoratu podjęte zostały prace przygotowawcze do budowy plebanii, którą rozpoczęto w kwietniu 1999 r.
W dniu 24.09.2000 r. Bp Kazimeirz Górny erygował w Zawadce parafię. Pierwszym proboszczem został dotychczasowy rektor, ks. Władysław Depa.

Mapa