Pięciu kleryków przyjęło święcenia diakonatu

„Święte i wielkie są dzieła, do których wezwany i posłany jest diakon. Przez włożenie rąk i modlitwę zostajesz dopuszczony do najbliższej służby ołtarza” – powiedział bp Jan Wątroba. 11 maja 2024 r. Biskup Rzeszowski w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim udzielił święceń diakonatu 5 klerykom Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Mszy św. w Sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg w Sokołowie Małopolskim przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu księży, m.in. przełożeni i wykładowcy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, a także księża posługujący w parafiach rodzinnych diakonów.

W homilii bp Wątroba, nawiązując do biblijnego opisu wyboru pierwszych diakonów, mówił, że tamten wybór jak i dzisiejszy wybór kandydatów do święceń jest wyrazem społecznego zaufania. „O zaufaniu decydują trzy wartości: dobra sława: człowiek wartościowy, idąc przez życie, nie popełnia błędów, które by go kompromitowały. Jego imię jest otoczone szacunkiem. Ale szacunku się nie kupi. O nim decydują: szlachetność, wierność prawdzie, czystość intencji, miłość do ludzi. Mężczyzna o złej sławie nie może być powołany na diakona. Pełnia Ducha Świętego: to człowiek autentycznej wiary, odpowiedzialny przed Bogiem, pozwalający się prowadzić Duchowi Świętemu, słuchający Jego natchnień. Człowiek przepełniony duchem tego świata nie może być powołany na diakona. Mądrość: składa się na nią ilość talentów otrzymanych od Boga oraz umiejętność stosowania takich zasad, by wszystkie decyzje człowieka były nastawione na dobro” – powiedział hierarcha.

Biskup Rzeszowski podkreślił, że takie wymagania są konieczne ze względu na wartość przyjmowanych święceń. „Święte i wielkie są dzieła, do których wezwany i posłany jest diakon. Przez włożenie rąk i modlitwę zostajesz dopuszczony do najbliższej służby ołtarza. Będziesz głosić słowo Boże, przygotowywać Ofiarę eucharystyczną i rozdzielać wiernym Ciało i Krew Pańską. Będziesz przewodniczyć modlitwom, udzielać chrztu, asystować przy zawieraniu związków małżeńskich oraz je błogosławić, nosić wiatyk do ciężko chorych i przewodniczyć obrzędom pogrzebu. Będziesz pełnił posługę miłosierdzia” – mówił bp Wątroba.

Biskup w homilii mówił również o św. Pio z Pietrelciny, który jest patronem alumnów 5 roku. „Jego kapłańskie i zakonne życie to przykład niezwykłej gorliwości i spalania się w służbie Bogu i w trosce o zbawienie ludzi. (…) Od św. Ojca Pio uczymy się także ufnej, dziecięcej postawy wobec Matki Najświętszej. On nie rozstawał się z różańcem, trwając w zjednoczeniu i uwielbieniu wobec Matki Pana” – podkreślił kaznodzieja.

Na zakończenie homilii Biskup podkreślił, że święcenia odbywają się w sanktuarium Matki Bożej Królowej Świata – Opiekunki Ludzkich Dróg. Powiedział, że ten oryginalny tytuł Maryi uświadamia nam kondycję pielgrzyma, człowieka w drodze. Toteż podkreślił, że zawierza Matce Najświętszej diakonów, ich życie i posługiwanie, ich powołanie do służby w Kościele, pragnienie życia w celibacie, posłuszeństwie i codziennej modlitwie za Kościół.

Po Litanii do Wszystkich Świętych bp Jan Wątroba udzielił święceń diakonatu 5 klerykom piątego roku Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. Święcenia otrzymali: Andrzej Feret (parafia pw. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Rudnej Wielkiej), Adam Guzik (parafia pw. św. Andrzeja Boboli w Gorlicach), Wiktor Kobak (parafia pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Tarnowcu), Wojciech Ożóg (parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Sokołowie Małopolskim) i Dominik Sobczyk (parafia pw. Matki Bożej Królowej Polski w Rzeszowie).

Pod koniec Mszy św. słowa wdzięczności wypowiedział dk. Wiktor Kobak, który zwrócił się do Biskupa Rzeszowskiego, a także odpowiedzialnych za formację oraz rodziców i bliskich.

Na zakończenie wszyscy zebrani zawierzyli się Bogu przez wstawiennictwo Matki Bożej.

Msza św. była transmitowana przez Radio VIA.

Po raz pierwszy święcenia diakonatu odbyły się w parafii jednego z kandydatów w 2017 r. (w parafii św. Andrzeja Boboli w Gorlicach). W kolejnych latach święcenia były w Boguchwale, Dobrzechowie, Lipinkach i Niebylcu. W 2020 r. święcenia miały odbyć się w Budach Głogowskich, ale ze względu na stan epidemii uroczystości odbyły się w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie. W ubiegłym roku Biskup Rzeszowski udzielił święceń diakonatu w kościele pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie. (jn)

Fot. ks. J. Oczkowicz

Udostępnij