Pierwsze parafie neoprezbiterów

Bp Jan Wątroba wręczył neoprezbiterom dekrety z nominacjami na ich pierwsze parafie. Jedenastu księży, którzy zostali wyświęceni 4 czerwca br., obejmie nowe placówki 20 sierpnia.

20 czerwca 2022 r. księża dziekani bądź ich reprezentanci odebrali nominacje dla księży ze swoich dekanatów. Były to nominacje na proboszczów, nominacje na pierwsze parafie dla neoprezbiterów oraz zmiany wikariuszy pomiędzy parafiami. Nowi księża proboszczowie obejmą placówki 13 sierpnia 2022 r., a nowi księża wikariusze 20 sierpnia. Szczegółowe informacje o zmianach personalnych w parafiach zostaną przekazane po objęciu placówek przez nowych proboszczów i wikariuszy.

Biskup Rzeszowski mianował ks. dr. hab. Piotra Steczkowskiego, prof. URz, kanclerza Kurii Diecezjalnej w Rzeszowie, wikariuszem generalnym diecezji rzeszowskiej.

Ks. dr hab. Adam Kubiś, prof KUL, zastąpił ks. dr. Pawła Pietrusiaka na stanowisku rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie.

Jedenastu neoprezbiterów wyświęconych 4 czerwca 2022 r. otrzymało skierowanie do parafii po raz pierwszy:
ks. Sebastian Bełz – Cieklin
ks. Krzysztof Lampart – Ustrobna
ks. Mateusz Łachmanek – Czudec
ks. Karol Migut – Czarna Sędziszowska
ks. Marcin Murawski – Ropczyce – św. Barbary
ks. Adrian Pazdan – Rzeszów – św. Mikołaja
ks. Tomasz Sienicki – Chmielnik
ks. Dominik Świeboda – Sękowa
ks. Piotr Wąsacz – Nockowa
ks. Mateusz Wojtuń – Niwiska
ks. Wiktor Zoła – Tyczyn

Ponadto do pracy poza diecezją zostali skierowani:

ks. Wojciech Radomski – do Papui Nowej Gwinei
ks. Jacek Hajduk – do Czech
ks. Marek Szpunar – do Francji

Fot. ks. Jakub Nagi

Udostępnij