Poświęcenie figury Niepokalanej, Patronki Gorlic

21 maja 2024 roku poświęcono figurę Niepokalanej Patronki Miasta przy gorlickiej Bazylice Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Uroczystej Mszy św. przewodniczył pochodzący z Gorlic bp Krzysztof Kudławiec, Ordynariusz diecezji Daule w Ekwadorze. Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Eucharystię koncelebrowało kilkudziesięciu kapłanów posługujących w gorlickich parafiach oraz wywodzących się z nich.

W sierpniu 2012 r. radni gorliccy, władze miasta wraz z proboszczami gorlickich parafii, przedstawiciele lokalnych grup i stowarzyszeń zwrócili się z prośbą do biskupa rzeszowskiego Jana Wątroby o podjęcie starań, aby Stolica Apostolska ustanowiła Matkę Bożą Niepokalaną – patronką miasta Gorlice. Uroczystość ogłoszenia tego faktu miała miejsce 27 czerwca 2015 r. na rynku gorlickim. Widocznym znakiem oddania się w opiekę Maryi jest figura, która stanęła na placu kościelnym. Inicjatorem powstania pomnika Niepokalanej było Stowarzyszenie Rodzin Katolickich przy Parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny w Gorlicach. Pomysł poparły władze miejskie, a zrealizowali gorliczanie. Budowę sfinansowano wyłącznie ze składek mieszkańców Gorlic i ludzi dobrej woli.

Przywitania zgromadzonych w gorlickiej bazylice dokonał ks. Stanisław Ruszel, Proboszcz parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny oraz dziekan dekanatu gorlickiego. „Chcemy dzisiaj wyrazić naszą wdzięczność Bogu. Podziękować za osobę Maryi Niepokalanej Pani Gorlickiej. Chcemy poświęcić znak obecności Maryi pośród nas – widomy – figurę Matki Bożej. Bardzo dziękuję wszystkim za ofiarność, i serce, i determinację. To wyraz naszej miłości i wiary” – mówił ks. Ruszel.

Homilię wygłosił bp Edward Białogłowski. Nawiązując do tegorocznego hasła XXVIII Spotkania Młodych na Polach Lednickich, zauważył że figura stojąca na placu przed bazyliką zachęca przechodzących: „wracajcie do domu, do tego domu, który jest domem Bożym” – mówił.

Kaznodzieja zachęcał licznie zgromadzonych na uroczystości wiernych, aby gorlicka bazylika wypełniała się wiernymi różnych stanów i powołań, aby w tym miejscu przez orędownictwo Maryi Niepokalanej wypraszać dla siebie wiarę żywą, a swoim świadectwem życia zachęcać innych do powrotu do kościoła.

Po zakończeniu Mszy św. celebransi wraz z wiernymi zgromadzili się przed figurą Maryi, gdzie obrzędu poświęcenia wizerunku Niepokalanej dokonał bp Kudławiec.

Autorem rzeźby jest Edward Haluch. Pomnik stanął na terenie wygospodarowanym z Placu Kościelnego i części ul. Wróblewskiego. Rzeźba stylizowana jest na postać Maryi Niepokalanej z obrazu Jana Styki z głównego ołtarza kościoła. To sylwetka ze złożonymi rękami i uniesioną ku niebu głową, stojąca na kuli ziemskiej i depcząca pod swoimi stopami węża. Na cokole pomnika umieszczona jest dedykacja, taka jaka jest na frontonie bazyliki „Gorlicenses Virgini Deipare” – Gorliczanie Bogurodzicy Dziewicy. Boczne ściany cokołu zdobi herb miasta Gorlice i Województwa Małopolskiego. (jo)

Zdjęcia: ks. J. Oczkowicz

Kult maryjny w Gorlicach trwa nieprzerwanie od XVIII wieku, kiedy to Europe nawiedziła epidemia dżumy. Jak głosi legenda, właścicielka gorlickiego dworu miała sen, w którym otrzymała pouczenie, że dżuma ustąpi, jeżeli niewinne dziewczęta, które na chrzcie świętym otrzymały imię Maria – na cześć Matki Bożej, obejdą granice grodu, błagając Boga o uratowanie miasta i śpiewając pieśni na cześć Matki Bożej. Przebłagalna procesja dziewic przeszła wtedy z Gorlic do stóp słynącego cudami obrazu Jezusa Ukrzyżowanego w Kobylance. Wkrótce po tym wydarzeniu zaraza w Gorlicach ustała.

Udostępnij