Prawie 600 członków Szkolnych Kół Caritas na diecezjalnych spotkaniach

Caritas Diecezji Rzeszowskiej zachęca swoich wolontariuszy nie tylko do włączania się w akcje pomocy potrzebującym, ale troszczy się również o ich formację. W tym celu – dla wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas zostało zorganizowane Wiosenne Spotkanie Szkolnych Kół Caritas. 17 maja br. w auli Instytutu Teologiczno-Pastoralnego w Rzeszowie zgromadziło się 380 osób, a w dzień później w auli przy kościele farnym w Jaśle – 200 osób. Wraz z młodymi wolontariuszami w spotkaniach uczestniczyli nauczyciele – opiekunowie i asystenci Szkolnych Kół Caritas.

Licznie zebranych gości powitał ks. Karol Hadam – diecezjalny koordynator Szkolnych Kół Caritas. Słowo pozdrowienia przekazał także ks. Piotr Potyrała – dyrektor Caritas Diecezji Rzeszowskiej. Centralnym punktem programu było wystąpienie księdza doktora Witolda Burdy – postulatora procesu beatyfikacyjnego rodziny Ulmów z Markowej k. Rzeszowa. Prelegent nie tylko przedstawił pasjonujące informacje dotyczące życia Józefa i Wiktorii Ulmów, ich miłości do Pana Boga, a także ich cech charakteru, zainteresowań, ale również ukazał ich heroiczną postawę miłości do drugiego człowieka, której efektem było przyjęcie w czasie II wojny światowej do ich domu 8 Żydów. Uczynili to, ponieważ kochali Jezusa i wiedzieli, że Jego nauka o miłości jest najważniejsza. Ukrywali Żydów przez półtora roku, mimo że za to groziła kara śmierci. Józef Ulma powiedział: „To są ludzie, ja ich nie wygonię.” Za tę miłość w duchu miłosiernego Samarytanina – Józef i Wiktoria Ulma (z dzieckiem pod sercem) wraz z 6 dzieci – zostali przez Niemców rozstrzelani.

Rodzina Ulmów – kierując się wiarą i miłością – stworzyła „domowe koło Caritas”. Odwołując się do tej postawy – ks. Witold Burda skierował do członków Szkolnych Kół Caritas Diecezji Rzeszowskiej ważne przesłanie: „Chodzi o dobre serce, które widzi potrzeby drugiego człowieka i z Bożą łaską pomaga mu.”

Tekst i zdjęcia: Caritas Rzeszów

Udostępnij