Prezenty od rzeszowskiej Caritas dla dzieci z niepełnosprawnością z Jasła

Caritas Diecezji Rzeszowskiej pamięta o potrzebach dzieci nie tylko z okazji wspomnienia św. Mikołaja lub Dnia Dziecka. Wsparcie finansowe i rzeczowe trafia od Caritas do dzieci chorych, z ubogich rodzin czy z niepełnosprawnością przez cały rok. Ważną formą pomocy są również prowadzone przez rzeszowską Caritas ośrodki oraz programy, np. asystent osobisty osoby niepełnosprawnej lub opieka wytchnieniowa.

28 lutego 2024 r. do 115 dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jaśle przyjechał w imieniu Caritas Diecezji Rzeszowskiej jej dyrektor ks. Piotr Potyrała. Przyjechał z prezentami dla każdego dziecka. Każdy zestaw zawierał mnóstwo słodyczy, przybory szkolne, kosmetyki, zabawki. Przekazanie prezentów odbyło się w miłej atmosferze spotkania, które rozpoczęła Krystyna Dzik, dyrektor placówki, do której uczęszczają dzieci z rejonu jasielskiego. Następnie uczniowie zaprezentowali wzruszający program artystyczny. Po nim ks. Piotr Potyrała opowiedział dzieciom o tym, czym jest Caritas i w jaki sposób każdy człowiek może innym okazywać dobre serce. Centralnym punktem spotkania było przekazanie dzieciom prezentów, które przyniosły dzieciom dużo radości.

Zorganizowanie tak dużej akcji pomocy stało się możliwe dzięki wspólnej akcji Caritas Diecezji Rzeszowskiej i podkarpackich „Nowin” „Zaprzęg świętego Mikołaja” oraz firmom, które tę akcję wsparły.

Fot. I. Dziedzic/ jaslo4u

Udostępnij