Rzeszowskie obchody Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych

1 marca 2024 r. w Rzeszowie odbyły się uroczystości związane z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Mszy św. w kościele farnym w Rzeszowie przewodniczył bp Jan Wątroba. Po Eucharystii miały miejsce obchody o charakterze państwowym na skwerze przy Rondzie Żołnierzy Wyklętych

Msza św. w intencji ojczyzny została odprawiona 1 marca 2024 r. w kościele farnym w Rzeszowie. Eucharystii przewodniczył biskup Jan Wątroba, a w koncelebrze uczestniczyli: ks. Tomasz Bierzyński, ks. Grzegorz Golec, ks. Dominik Kiełb, ks. Jakub Nagi, ks. Jan Szczupak, ks. Wojciech Środoń oraz ks. Władysław Jagustyn.

Po uroczystym wprowadzeniu sztandaru 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej ks. Jan Szczupak, proboszcz parafii farnej w Rzeszowie, powitał zebranych w świątyni i przedstawił główne treści obchodzonego święta.

Biskup Rzeszowski na początku Mszy św. powiedział, że w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych bardzo ważna jest pamięć o bohaterach, ich dokonaniach, a także wdzięczność za ich ofiarną postawę.

Homilię wygłosił ks. Tomasz Bierzyński, który podkreślał, że obchodzone święto, w którym wspomina się Żołnierzy Wyklętych nie powinno być tylko momentem historycznej zadumy, ale winno być przede wszystkim okazją do głębokiego zrozumienia wartości, które kształtują naszą narodową tożsamość.

Nawiązując do biblijnej przypowieści o ziarnie pszenicy, które musi umrzeć, by przynieść obfity
plon kaznodzieja mówił: „W tych słowach odnajdujemy odzwierciedlenie drogi, którą przeszli nasi niezłomni bohaterowie – drogę ofiary, która staje się źródłem nowego życia. Tak jak ziarno pszenicy, które zanurza się w ciemności ziemi, aby wykiełkować i wzrastać, tak życie każdego żołnierza podziemia było ziarnem zasianym w głębi naszej narodowej świadomości. Ich śmierć, choć wydawała się końcem, stała się początkiem czegoś nowego – wolności i niepodległości, którą dzisiaj cieszymy się i za którą dziękujemy. Przesłanie Chrystusa, przypominające, że życie znalezione w ofierze jest kluczem do prawdziwej
wolności, staje się dla nas drogowskazem”.

Kaznodzieja przywołał również postać rotmistrza Witolda Pileckiego, którego odwaga i determinacja stanowią symbol niezłomności ducha polskiego.

„Jego życie i walka to wyraz najgłębszego patriotyzmu, który znalazł odzwierciedlenie w słowach Zofii Kossak: Będziesz miłował Polskę pierwszą po Bogu miłością. Będziesz Ją miłował więcej niż siebie samego. Przywołując pamięć o Rotmistrzu Pileckim i wszystkich Żołnierzach Wyklętych, przypominamy sobie o wartościach, które są fundamentem naszej tożsamości narodowej: wiara, poświęcenie, i niezłomna wierność ideałom wolności. Niech historia tych bohaterów stanie się dla nas inspiracją do budowania mostów zrozumienia i współpracy między nami, do pokonywania podziałów i różnic, które nas dzielą” – mówił ks. Bierzyński.

„Niech ten dzień będzie dla nas wszystkich przypomnieniem, że miłość do Ojczyzny manifestuje się nie tylko w gotowości do poświęceń, ale także w dążeniu do zgody. Niech będzie to czas, w którym zobowiązujemy się do bycia stróżami pokoju i jedności narodowej, pamiętając, że wspólnie możemy i pragniemy budować lepszą przyszłość dla następnych pokoleń” – dodał kaznodzieja.

Po zakończeniu Mszy św. uczestnicy uroczystości zebrali się przy Pomniku Pamięci Żołnierzy Wyklętych, gdzie podniesiono na maszt Flagę Państwową, odśpiewano Hymn Państwowy, a także zostały wygłoszone przemówienia i złożono kwiaty. Organizatorami wydarzenia byli: Dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie, Prezydent Miasta Rzeszowa, Dowódca 21. Brygady Strzelców Podhalańskich, Dowódca 3. Podkarpackiej Brygady Obrony Terytorialnej i Światowy Związek Żołnierzy AK Okręg Podkarpacki. (jn)

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych został ustanowiony 1 marca, w rocznicę zamordowania przez komunistów ppłk. Łukasza Cieplińskiego „Pługa”, żołnierza ZWZ-AK, prezesa IV Zarządu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”, a także sześciu innych działaczy WiN. Święto państwowe upamiętnia wszystkich żołnierzy i działaczy antykomunistycznego podziemia niepodległościowego. (IPN)

Fot. A. Barowicz – 3. PBOT

Udostępnij