Spotkanie formacyjne pracowników Caritas Diecezji Rzeszowskiej

W Ośrodku Caritas w Budach Głogowskich, 6 listopada 2023 r. odbyło się spotkanie formacyjne dla pracowników Caritas Diecezji Rzeszowskiej.

„Caritas to coś o wiele więcej niż dobroczynność czy filantropia. Caritas to miłosierna miłość względem drugiego człowieka, która jest owocem wiary w Jezusa”. Te słowa stały się głównym tematem spotkania formacyjnego dla 160 pracowników Caritas Diecezji Rzeszowskiej, zorganizowanego 6 listopada 2023 r. w Budach Głogowskich. Rozpoczęło się ono Mszą św., koncelebrowaną przez ks. Piotra Potyrałę, dyrektora rzeszowskiej Caritas oraz ks. Bogdana Janika, dyrektora Ośrodka Caritas w Myczkowcach, ks. Przemysława Drąga, dyrektora Zakładu Pielęgnacyjno-Opiekuńczego w Głogowie Młp., ks. Michała Polańskiego, wicedyrektora Ośrodka w Myczkowcach i ks. Dariusza Bakalarza, opiekuna ubogich rodzin.

W kazaniu ks. Potyrała przypomniał, że „my, chrześcijanie, kierujemy się miłosierdziem, którego wzór zostawił nam Jezus.” Nawiązując do słów Jezusa z Ewangelii: „Kiedy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych i niewidomych. A będziesz szczęśliwy, ponieważ nie mają czym się tobie odwdzięczyć; odpłatę bowiem otrzymasz przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych” – kaznodzieja powiedział: „Właśnie na tym polega miłosierdzie! Nie „coś za coś”; ale „coś za nic” – czyli bezinteresowne dobro; miłosierdzie, którego wzór zostawił nam Jezus”.

W drugiej części spotkania, jego uczestnicy wysłuchali konferencji, w której dyrektor Caritas kładł nacisk na istotę pracy w Caritas, która nie polega jedynie na rzetelnym spełnieniu zawodowych obowiązków, ale na zaangażowaniu serca, poświęcaniu swojego czasu – ponad ten czas, który wynika z umowy o pracę, ponieważ chodzi o dobro drugiego człowieka, w którym jest obecny Chrystus. Z tego powodu – każdy pracownik musi na co dzień żyć biblijnym przesłaniem tegorocznego Orędzia na Światowy Dzień Ubogich: „Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb 4, 7). Siłą do realizacji tego zadania jest nie tylko podnoszenie swoich kwalifikacji, ale przede wszystkim życie, w którym jest miejsce na modlitwę i sakramenty święte. Dziękując pracownikom Caritas za ich poświęcenie w służbie bliźniemu ks. Potyrała przypomniał, że wszystkie placówki stanowią jeden organizm, o który trzeba się wspólnymi siłami troszczyć. W tym duchu, ks. Bogdan Janik opowiedział o aktualnych pracach podejmowanych w Ośrodku Caritas w Myczkowcach.

Spotkanie formacyjne było również okazją do wzajemnej integracji, której służył wspólny obiad i rozmowy przy kawie.

Tekst i zdjęcia: Caritas Rzeszów

Udostępnij