Świadectwo wiary w prawdziwą obecność Jezusa w Eucharystii. Boże Ciało w Rzeszowie

„Ważne, by procesja nie była tylko czymś zewnętrznym, folklorem czy pięknym obrzędem, ale by była wyznaniem i świadectwem naszej wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba” – mówił biskup Jan Wątroba podczas Mszy św. na placu Farnym w Rzeszowie w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, 30 maja 2024 r. Kilka tysięcy osób przeszło w procesji eucharystycznej ulicami śródmieścia.

30 maja 2024 r., w Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, na Placu Farnym w Rzeszowie została odprawiona Msza św., której przewodniczył bp Jan Wątroba. W koncelebrze uczestniczyło 36 księży, w tym 3 neoprezbiterów, którzy przyjęli święcenia kapłańskie 18 maja br.

W homilii bp Jan Wątroba odniósł się m. in. do treści przeżywanej uroczystości. Mówił, że zaprasza ona do Wieczernika, w którym Chrystus wypowiedział słowa powtarzane podczas każdej Eucharystii. Zaznaczył także, że odwołuje się do naszej pamięci i wzywa do oddania czci Bogu, który nas do końca umiłował i pozostał z nami w swoim Kościele.

Biskup Rzeszowski powiedział także, że Eucharystia jest umocnieniem na drogę życia, którą określił jako „trudną drogę, na której są nie tylko jadowite węże, które niegdyś nękały lud wędrujący przez pustynię, ale i to wszystko, czego zwykł doświadczać człowiek przechodzący przez ten świat”. Biskup do tych doświadczeń włączył m. in. choroby, cierpienia, dojmujący lęk przed śmiercią, lęk przed drugim człowiekiem, zło pochodzące ze strony szatana i tych, którzy mu służą.

Nawiązując do tradycyjnej procesji eucharystycznych, które są organizowane we wszystkich parafiach, bp Wątroba powiedział, że jest to jedna z form okazywania czci, oddawania chwały i wysławiania Boga. „Ważne, by procesja nie była tylko czymś zewnętrznym, folklorem czy pięknym obrzędem, ale by była wyznaniem i świadectwem naszej wiary w prawdziwą obecność Pana Jezusa pod postacią chleba. Tylko w tej perspektywie procesja ma sens i niesie jasne przesłanie: po pierwsze: w procesji idziemy za Chrystusem. I nasze życie tak powinno wyglądać (…) Mamy słuchać Jego słów, naśladować Jego czyny. On nam pokazał drogę, więcej: On jest drogą, która prowadzi do Domu Ojca. Po drugie: w procesji pokazujemy światu Boga. Takie ma być również życie jego uczniów. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie (…) Po trzecie: poprzez procesję uświęcamy świat, a szczególnie nasze najbliższe otoczenie. Przestrzeni publicznej przywracamy świadomość Bożej obecności. Ona staje się świątynią, a miasto otrzymuje pierwiastek świętości. Przypominamy, że Pańska jest ziemia i wszystko co ją napełnia. Po czwarte: procesja przypomina nam, że tu na ziemi jesteśmy pielgrzymami i nie mamy tu stałego miejsca. To święty pochód, który jest obrazem pochodu ludzkości do Boga. Po piąte: w procesji nie idziemy sami. Tworzymy wspólnotę, czujemy więź z braćmi i siostrami, jesteśmy Kościołem” – mówił bp Wątroba.

Po Mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna. Najświętszy Sakrament do pierwszego ołtarza niósł bp Jan Wątroba, zaś do następnych neoprezbiterzy.

Pierwszy ołtarz zbudowano przy kościele pw. Świętego Krzyża na ul. 3 Maja. Ołtarz przygotowała parafia św. Krzyża, Caritas Diecezji Rzeszowskiej oraz rzemieślnicy. Drugi ołtarz przy ul. L. Lisa-Kuli, obok skweru ks. Walentego Bala, przygotowali żołnierze i policjanci. Trzeci ołtarz zbudowano przy al. Ł. Cieplińskiego, tuż obok Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej. Ołtarz przygotowali strażacy z Państwowej i Ochotniczej Straży Pożarnej oraz funkcjonariusze Służby Więziennej. Ostatni ołtarz przygotowali wierni i duszpasterze z Bazyliki Ojców Bernardynów.

Na zakończenie procesji, po śpiewie „Ciebie Boga wysławiamy”, bp Jan Wątroba podziękował wszystkim zebranym za wspólną modlitwę, uwielbienie Pana Boga i publiczne świadectwo wiary. Pobłogosławił też chleby, przygotowane przez rzeszowskich rzemieślników, które następnie zostały rozdzielone zebranym przy Bazylice Matki Bożej Rzeszowskiej.

Jan Budziaszek, jako współorganizator koncertu „Jednego Serca Jednego Ducha” zaprosił zebranych na wieczorne wydarzenie w rzeszowskim Parku Sybiraków .

Centralne uroczystości ku czci Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa w Rzeszowie były transmitowane przez Katolickie Radio VIA. (jn)

Zdjęcia: ks. J. Oczkowicz / ks. J. Nagi

Udostępnij