Sympozjum „Sługa Boży Jacek Krawczyk – (nie)zwykły student KUL”

22 listopada 2022 r. na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II odbyło się sympozjum pt. „Sługa Boży Jacek Krawczyk – (nie)zwykły student KUL”. Konferencję zorganizowano w ramach Grantów Misyjnych KUL.

Coraz więcej osób zadaje sobie dziś pytanie o to, jak budować trwałe i głębokie więzi. Jacek Krawczyk (1966-1991), student KUL w latach 1985-1990, a dziś kandydat na ołtarze, swoim życiem dał na nie odpowiedź. Był ,,człowiekiem na maksa”, który opierając się na fundamentalnej więzi z Chrystusem, potrafił tworzyć głębokie relacje z ludźmi. Szczególnie ważne były dla niego więzi z rodziną, rówieśnikami, studentami, wykładowcami, kapłanami, medykami, a także ubogimi czy potrzebującymi wsparcia i obecności.

Sympozjum zorganizowane 22 listopada 2022 roku stało się okazją do lepszego poznania oraz promocji postaci Sługi Bożego Jacka Krawczyka, jego życia, misji i świadectwa. Zjazd naukowy przebiegający pod hasłem „Sługa Boży Jacek Krawczyk – (nie)zwykły student KUL” został zorganizowany w ramach Grantów Misyjnych KUL przez o. prof. dr. hab. Andrzeja Derdziuka OFMCap, kierownika Sekcji Teologii Moralnej oraz przez ks. Michała Pierzchałę, doktoranta Szkoły Doktorskiej KUL i lidera projektu.

Wydarzenie rozpoczęło się Eucharystią w Kościele Akademickim, zaś obrady odbyły się w gmachu Collegium Jana Pawła II. Słowa wsparcia dla wydarzenia oraz troski o proces beatyfikacyjny „(nie)zwykłego studenta” skierował do zgromadzonych ks. prof. dr hab. Mirosław Kalinowski, Rektor KUL. Następnie miały miejsce trzy sesje obrad poświęconych różnym aspektom życia Sługi Bożego.

Warto zaznaczyć, iż w obradach uczestniczył i prelekcję wygłosił ks. dr Mateusz Rachwalski, prefekt WSD w Rzeszowie, który jest postulatorem procesu beatyfikacyjnego Jacka Krawczyka. Proces został otwarty przez bp. Jana Wątrobę w dniu 25 marca 2022 r. w Rzeszowie. Prelegent przedstawił wpływ środowiska rodzinnego na wiarę i postawy życiowe kandydata na ołtarze. Postulator odpowiadając na pytania uczestników przedstawił obecny etap procesu oraz wyjaśnił uwarunkowania związane z kryteriami beatyfikacyjnymi.

W kolejnej sesji zabrał głos ks. Dominik Kiełb, doktorant Szkoły Doktorskiej KUL, który podjął temat życiowego świadectwa Krawczyka. Prelegent podkreślił, że świadectwo „Teologa z Palikówki” miało charakter uniwersalny, ponieważ pociągało swoją prostotą i autentycznością zarówno osoby związane ze środowiskiem uniwersyteckim i medycznym, jak też ludzi starszych, samotnych, chorych czy bezdomnych oraz uzależnionych od alkoholu.

Pośród wielu wykładów można było usłyszeć m. in. o rozeznawaniu powołania i drodze małżeńskiej Jacka, o czym interesująco powiedziała Bożena Pietras związana z Domowym Kościołem Ruchu Światło-Życie, działaczka społeczna ze Związku Dużych Rodzin „Trzy Plus” w Lublinie. Następnie mgr lic. Ewa Banaszak, doktorantka w Sekcji Teologii Moralnej KUL pracująca w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej podjęła zagadnienie cierpienia i choroby nowotworowej Jacka Krawczyka zakończonej śmiercią w wieku 25 lat. Prelegentka wskazała, że kandydat na ołtarze zawsze dostrzegał drugiego człowieka, dlatego już jako licealista podejmował wolontariat w domu rencistów, a później odwiedzał chorych
w szpitalach. Sam wobec własnego cierpienia dał świadectwo heroicznego zaufania Bogu
i miłości wobec drugiego człowieka.

Tematykę współczesnych inspiracji płynących z życia Jacka Krawczyka przedstawił ks. mgr Tomasz Podlewski, kapłan archidiecezji częstochowskiej, dziennikarz i doktorant nauk o komunikacji społecznej i mediach na Wydziale Nauk Społecznych UPJPII w Krakowie. W oparciu o słowa i postawy Sługi Bożego przygotował zbiór inspiracji dla formacji mężczyzn, małżonków, kapłanów i wspólnot, zgłębił zagadnienie rozeznania i wychowania wrażliwości zwłaszcza w życiu współczesnych mężczyzn oraz przygotował inspiracje dla promocji w mediach tych wartości, które wyznawał „Teolog z Palikówki”.

Z pewnością sympozjum o Jacku Krawczyku stało się okazją do integracji studentów
i doktorantów z różnych ośrodków akademickich w Polsce oraz przedstawicieli służby zdrowia, instytucji kościelnych i pozarządowych służących społeczeństwu, a także wszystkich osób zainteresowanych postacią Sługi Bożego na ołtarze. Uczestnicy spotkania wyrazili nadzieję, że nie jest to ostatnie spotkanie poświęcone „(nie)zwykłemu studentowi” oraz że już niedługo będzie można go nazywać błogosławionym Kościoła katolickiego.

ks. Michał Pierzchała

Fot. Tomasz Koryszko/KUL

Udostępnij