Trzech nowych księży w diecezji rzeszowskiej

„Proszę, abyśmy nie przestawali żyć otrzymanym od Boga powołaniem, nie zniechęcali się w głoszeniu Chrystusa i pełnieniu misji pasterskiej w powierzonych nam wspólnotach. Niech naszą odpowiedzią na gorszące zachowania będzie wierność Chrystusowi, wewnętrzna prawość i uczciwość, modlitwa i pokuta” – powiedział bp Jan Wątroba podczas święceń kapłańskich trzech diakonów z diecezji rzeszowskiej.

18 maja 2024 r. w katedrze rzeszowskiej sakrament kapłaństwa przyjęli diakoni: Łukasz Cyrnek z parafii św. Onufrego w Łące, Dawid Piróg z parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Pagorzynie i Janusz Szczęch z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Rzeszowie.

W Eucharystii, której przewodniczył Biskup Rzeszowski, uczestniczył abp Edward Nowak i około pięćdziesięciu księży, m.in: przełożeni Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie oraz proboszczowie i wikariusze z parafii rodzinnych neoprezbiterów.

W homilii bp Wątroba nawiązał do przypadającej 18. maja rocznicy urodzin św. Jana Pawła II. Przywołując słowa papieża z pierwszej pielgrzymki do Polski, kaznodzieja mówił o zagrożeniach życia kapłańskiego. „45 lat temu byłem wśród pielgrzymów w Częstochowie – neoprezbiter od tygodnia. Pamiętam tamten entuzjazm, klimat i słowa, najpierw pocieszające jak balsam: Pamiętajcie, że cieszę się każdym powołaniem kapłańskim, jako szczególnym darem Chrystusa Pana dla Kościoła, dla ludu Bożego. (…) Potem papież zmienił trochę ton: Ogromnym dobrem jest ten kredyt zaufania, którym cieszy się polski kapłan wśród społeczeństwa, jeśli tylko jest wierny swojej misji, jeśli jego postępowanie jest przejrzyste. Jeśli jest zgodne z tym stylem, jaki Kościół w Polsce wypracował w ciągu ostatnich dziesięcioleci: stylem ewangelicznego świadectwa i społecznej służby. Niech Bóg broni, ażeby ten styl miał ulec jakiemukolwiek <rozchwianiu>. Kościół najłatwiej jest pokonać również przez kapłanów. Nie rozumieliśmy wtedy tych słów. Zagrożenie było na zewnątrz. Dziś odkrywamy aktualność tamtej przestrogi św. Jana Pawła II. Kiedy dowiadujemy się o niegodnym postępowaniu niektórych braci, o wyrządzonej przez nich krzywdzie, zwłaszcza dzieciom i młodzieży, czujemy ból i wstyd. Konsekwencję ich czynów podważają wiarygodność nauczania i osłabiają ewangeliczny zapał” – mówił hierarcha.

Biskup Rzeszowski odniósł się również do aresztowania w ostatnim czasie jednego z księży diecezji rzeszowskiej. „W ostatnim tygodniu przeżyliśmy ogromny wstrząs w naszej diecezji, spowodowany przez ujawnienie głęboko niemoralnych czynów jednego z nas. Dlatego proszę, abyśmy nie przestawali żyć otrzymanym od Boga powołaniem, nie zniechęcali się w głoszeniu Chrystusa i pełnieniu misji pasterskiej w powierzonych nam wspólnotach. Niech naszą odpowiedzią na gorszące zachowania będzie wierność Chrystusowi, wewnętrzna prawość i uczciwość, modlitwa i pokuta” – podkreślił bp Wątroba.

Po homilii odbył się obrzędy święceń: przyrzeczenie czci i posłuszeństwa biskupowi ordynariuszowi, Litania do Wszystkich Świętych podczas której kandydaci leżeli krzyżem, nałożenie rąk (po raz pierwszy w historii diecezji rzeszowskiej biskup nakładał ręce stojąc przy tronie biskupim), modlitwa święceń oraz namaszczenie rąk krzyżmem i wręczenie chleba i wina. Podczas Liturgii Eucharystycznej nowo wyświęceni po raz pierwszy wyciągnęli dłonie nad chlebem i winem wypowiadając słowa konsekracji.

Na zakończenie Mszy św. ks. Łukasz Cyrnek podziękował, w imieniu nowo wyświęconych, wszystkim, którzy przyczynili się do przygotowania ich do kapłaństwa.

Słowa wdzięczności, m.in. przełożonym Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie, wypowiedział bp Jan Wątroba.

Wracając do zakrystii neoprezbiterzy zatrzymali się przy figurze Matki Bożej Fatimskiej zawierzając swoje kapłaństwo Najświętszej Maryi Pannie.

W niedzielę, 19 maja, w Uroczystość Zesłania Ducha Świętego, ks. Łukasz Cyrnek i ks. Dawid Piróg będą sprawować w swoich rodzinnych parafiach uroczyste Msze św. prymicyjne; ks. Janusz Szczęch – 25 maja. Pod koniec czerwca neoprezbiterzy otrzymają skierowania do pierwszych parafii. (tn)

Na zdjęciu stoją od lewej: ks. Łukasz Cyrnek, bp Jan Wątroba, ks. Janusz Szczęch, ks. Dawid Piróg (fot. Piotr Szorc).

Udostępnij