Wielkopostny dzień skupienia Akcji Katolickiej

W sobotę (18.03.) członkowie Parafialnych Oddziałów Akcji Katolickiej i księża asystenci dekanalni i asystenci POAK z diecezji rzeszowskiej, w liczbie ok. 180 osób, uczestniczyli w dorocznym Wielkopostnym Dniu Skupienia AK.

Spotkaliśmy się w parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce. To tu urodził się i żył Sługa Boży Jacek Krawczyk, który dawał przykład życia Ewangelią na co dzień. Pokazał co znaczy zaangażowanie wszystkich swoich talentów, także cierpienia, dla budowania chrystusowego Kościoła. Witając zebranych ks. Kazimierz Gawełda, proboszcz parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce, podkreślił, iż to osoba Jacka Krawczyka zgromadziła nas tutaj na wspólnotowej modlitwie.

Mszę św. koncelebrowaną w obecności kilkunastu księży, odprawił i słowo Boże wygłosił bp Jan Wątroba. W trakcie homilii, wskazał trzy ważne filary życia duchowego: post, jałmużna, modlitwa, które muszą zaistnieć równocześnie. Przybliżył osobę Sługi Bożego Jacka, który żył Eucharystią, a przez rachunek sumienia uczył się pokory. Modlitwę kochał i zachęcał innych do niej. Z modlitwy wiara czerpie siłę – podkreślał kaznodzieja.

Kolejnym punktem był program artystyczny – przedstawienie oparte na biografii Sługi Bożego Jacka przygotowane przez uczniów II LO z Rzeszowa do którego uczęszczał Jacek, występ wprowadził obecnych w zadumę nad jego postacią. Pogłębieniem wiedzy o sylwetce i świadectwie Sługi Bożego Jacka była konferencja, prowadzona przez postulatora procesu beatyfikacyjnego, ks. dr Mateusza Rachwalskiego. Asystent DIAK, ks. Stanisław Potera podkreślił, iż należy dziękować za dar Akcji Katolickiej, jak mówił św. Jan Paweł II ,,Dzisiaj potrzebni są ludzie świeccy rozumiejący potrzebę stałej formacji wiary. Jakże dobrze się stało, że została przywrócona na polskich ziemiach Akcja Katolicka, która obok różnych ruchów i wspólnot modlitewnych stała się szkołą wiary”. Prezes DIAK, Jeremi Kalkowski, podkreślił, iż przeżywane rekolekcje, dni skupienia pozwalają nam się zatrzymać, aby spojrzeć skąd przybywam, w jakim jestem miejscu i dokąd zmierzam. Siłą w drodze jest Eucharystia, skąd czerpiemy moc do działania w Akcji Katolickiej, realizując swoje powołanie. Zaprosił zebranych na modlitwę i marsz w obronie św. Jana Pawła II – 2 kwietnia 2023r .

Zakończeniem spotkana była wspólna agapa w miejscowym Domu Kultury. Był to czas radości z bycia we wspólnocie, czas refleksji, wymiany doświadczeń.

Cieszymy się ze spotkania na modlitwie w tak licznym gronie. Jak mówiła św. Teresa z Avila – „Ten, kto się modli, także upada, ale dlatego, że się modli, ma siłę, aby zacząć od nowa. Bóg wszystko obraca w kierunku dobra”. Spotkanie Wielkopostne poprzedzone było wspólnym odmówieniem codziennej modlitwy członka Akcji Katolickiej oraz aktu oddania Akcji Katolickiej w Polsce św. Janowi Pawłowi II , który całym sercem kochał Boga, Kościół i Ojczyznę, a od 22 października 2017 roku jest patronem Akcji Katolickiej w Polsce.

Króluj nam Chryste!

Tekst i zdjęcia: DIAK Rzeszów

Udostępnij