1. Niedziela Wielkiego Postu

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się Środą Popielcową (22 lutego 2023 r.). Okres ten obejmuje sześć niedziel – po piątej niedzieli Wielkiego Postu jest Niedziela Palmowa (2 kwietnia 2023 r.), która rozpoczyna Wielki Tydzień.

Okres Wielkiego Postu rozpoczyna się Środą Popielcową, a kończy się Mszą Wieczerzy Pańskiej w Wielki Czwartek wieczorem (6 kwietnia 2023 r.). Następnie rozpoczyna się Triduum Paschalne, które kończy się wieczorem w Niedzielę Wielkanocną (9 kwietnia 2023 r.)

Czterdziestodniowy okres Wielkiego Postu nawiązuję do 40 dni spędzonych przez Jezusa na pustyni na modlitwie i poście przed rozpoczęciem publicznej działalności, ale także innych wydarzeń biblijnych: czterdziestu dni powszechnego potopu, po których Bóg zawarł przymierze z Noem; czterdziestu lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; czterdziestu dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał Tablice Przykazań i Tablice Prawa.

W okresie Wielkiego Postu w liturgii nie pojawia się radosne „Alleluja” i hymn „Chwała na wysokości Bogu”, a kolorem szat liturgicznych staje się fiolet.

Wielki Post w tradycji Kościoła jest także okresem przygotowania katechumenów do chrztu. Każda niedziela wprowadzała w kolejne tajemnice wiary, a na Wielkanoc podczas Wigilii Paschalnej udzielany jest sakrament chrztu.

Zdjęcie: T. Nowak

Udostępnij