Adwent – początek Roku Liturgicznego

27 listopada 2022 r. wypada I Niedziela Adwentu.

Adwent to pierwszy okres w Roku Liturgicznym, który rozpoczyna się od pierwszych Nieszporów niedzieli po sobocie 34. tygodnia Okresu Zwykłego (w bieżącym roku 28 listopada), a kończy przed pierwszymi Nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego w wieczór 24 grudnia. Trwa od 23 do 28 dni (w bieżącym roku to 26 dni) i obejmuje cztery kolejne niedziele przed 25 grudnia. Adwent stanowi pierwszy okres nowego Roku Liturgicznego.

Adwent składa się z dwóch odrębnych okresów:
1. Czasu, w którym czekamy na powtórne przyjścia Jezusa w chwale na końcu czasów (okres od początku Adwentu do 16 grudnia włącznie);
2. Czasu bezpośredniego przygotowania do uroczystości Narodzenia Pańskiego, w której wspominamy pierwsze przyjście Chrystusa na ziemię.

Teksty liturgiczne Adwentu ukazują postacie Starego i Nowego Testamentu, przez których życie i działalność Bóg zapowiadał i przygotowywał świat na przyjście Jezusa Chrystusa: Maryję, Jana Chrzciciela, Izajasza.

W czasie całego Adwentu, poza niedzielami i uroczystością Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny (8 grudnia), odprawiane są Roraty – to Msze ku czci Najświętszej Maryi Panny (nazwa pochodzi od łacińskich słów pieśni często śpiewanej na ich początku – „Rorate caeli desuper”, „Spuśćcie rosę, niebiosa”). W czasie Rorat przy ołtarzu znajduje się dodatkowa, ozdobna świeca – symbolizuje ona obecność Maryi (roratka).

Od IX w. dla drugiej części Adwentu charakterystyczne są tzw. Antyfony „O”, ponieważ wszystkie rozpoczynają się od tej właśnie litery „O”: O Sapientia, O Adonai, O Radix Jesse, O Clavis David, O Oriens, O Rex gentium, O Emmanuel.

III Niedziela Adwentu jest nazywana Niedzielą Gaudete. Nazwa ta pochodzi od słów antyfony na wejście: „Gaudete in Domino” czyli „Radujcie się w Panu”. Szaty liturgiczne mogą być w tym dniu koloru różowego, a nie, jak w pozostałe niedziele Adwentu, fioletowe.

Na zdjęciu zegar na wieży kościoła farnego w Rzeszowie (fot. T. Nowak)

Udostępnij