Święcenia kapłańskie w katedrze rzeszowskiej

W sobotę, 27 maja 2023 r., dzień przed Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, sześciu diakonów Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie przyjmie święcenia kapłańskie z rąk biskupa Jana Wątroby.

Msza św. z katedry rzeszowskiej z obrzędem udzielenia święceń prezbiteratu będzie transmitowana przez Radio VIA o godz. 10.00.

Fot. ks. Jakub Nagi

Udostępnij