Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa

11 czerwca 2021 r. Kościół katolicki będzie obchodził Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Jest to święto patronalne parafii katedralnej w Rzeszowie pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Msze św. w katedrze będą o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 16.00 i 18.00. Mszę św. o godz. 9.00 odprawi ks. Mateusz Wielgosz, który jako diakon odbywał praktykę duszpasterską w parafii katedralnej. O godz. 11.00 zostanie odprawiona Msza św. dla matek z małymi dziećmi, a o godz. 18.00 – suma odpustowa.

Z racji uroczystości w tym dniu nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych.

Na zdjęciach tablica na grobie ks. Stanisława Maca, zmarłego 1 listopada 2020 r. pierwszego proboszcza parafii katedralnej w Rzeszowie. Zgodnie z projektem zawartym w testamencie ks. Maca na tablicy umieszczono symbole Serca Pana Jezusa i Niepokalanego Seca Maryi ze słowami: „Serce Jezusa, życie i zmartwychwstanie nasze – zmiłuj się nade mną” oraz „Niepokalane Serce Maryi, nadziejo nasza – módl się za mną” (fot. Tomasz Nowak).

Udostępnij