Wielki Czwartek: Msza Krzyżma i Msza Wieczerzy Pańskiej

W Wielki Czwartek, który w bieżącym roku wypada 28 marca, w Kościele katolickim sprawuje się dwie liturgie: przed południem Msze Krzyżma, a wieczorem Msze Wieczerzy Pańskiej. Wieczorna liturgia rozpoczyna Triduum Paschalne.

W katedrze rzeszowskiej Msza Krzyżma rozpocznie się o godz. 10.00, a Msza Wieczerzy Pańskiej o godz. 18.00

W Wielki Czwartek nie organizuje się Mszy św. rannych za wyjątkiem Mszy Krzyżma w katedrach. Podczas tych Mszy św. biskup święci olej chorych, katechumenów oraz olej krzyżma. Msza Krzyżma jest wyrazem jedności i wspólnoty duchowieństwa diecezji. Księża koncelebrujący z biskupem Eucharystię odnawiają przyrzeczenia kapłańskie.

Wieczorem w kościołach Mszą Wieczerzy Pańskiej rozpoczyna się Triduum Paschalne. Ta uroczysta Msza św. jest dziękczynieniem za ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa. W wielu kościołach po homilii ma miejsce obrzęd umycia nóg. Przypomina to gest Chrystusa i wyraża prawdę, że Kościół, tak jak Chrystus, jest nie po to, żeby mu służono, lecz aby służyć. Po Mszy św. rusza procesja do tzw. ciemnicy, gdzie przeniesiony jest Najświętszy Sakrament. Tam rozpoczyna się adoracja Najświętszego Sakramentu. Wymownym znakiem odejścia Jezusa, który po Ostatniej Wieczerzy został pojmany, jest ogołocenie centralnego miejsca świątyni, czyli ołtarza. Aż do Wigilii Paschalnej ołtarz pozostaje bez obrusu, świec i wszelkich ozdób. (tn)

Na zdjęciu Msza Krzyżma w katedrze rzeszowskiej w 2020 r. (fot. T. Nowak)

Udostępnij