XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” rozstrzygnięty!

Radujmy się, weselmy się! Zmartwychwstał Pan, ALLELUJA!”

Słowa tej wielkanocnej pieśni niejednokrotnie były inspiracją do działań twórczych dzieci podczas kolejnych edycji Międzynarodowego Konkursu Plastycznego, którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej. Już po raz dwunasty do konkursu zostały zaproszone przedszkolaki oraz uczniowie szkół podstawowych z kraju i ze świata. Ich zadaniem było samodzielne wykonanie kartki, tematycznie związanej ze Świętami Wielkanocnymi. Tegoroczny konkurs został uhonorowany patronatem Podkarpackiego Kuratora Oświaty, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Starosty Rzeszowskiego, Burmistrza Boguchwały, Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale oraz Prezesa Banku Spółdzielczego w Niechobrzu.  Podobnie jak w latach poprzednich patronat medialny sprawowało „VIA” Katolickie Radio Rzeszów, które w swoich audycjach promowało to artystyczne wydarzenie.

Na XII Międzynarodowy Konkurs Plastyczny „Wesołego Alleluja” przyjęto pół tysiąca kartek wielkanocnych z 82 placówek z Polski i z zagranicy. W budynku szkolnym zorganizowano pokaz wszystkich nadesłanych prac dziecięcych, które głosiły radość Zmartwychwstania Pana Jezusa, zachwycały bogactwem kolorów, kreatywnością i wrażliwością artystyczną oraz ukazywały tradycje wielkanocne charakterystyczne dla różnych regionów.

Dyrektor szkoły w Woli Zgłobieńskiej Jan Fularz powołał komisję konkursową w składzie:

Ks. dr Jakub Nagi – Dyrektor Radia VIA –  przewodniczący komisji

Ks. dr Jan Kulig – Proboszcz parafii w Woli Zgłobieńskiej

Ewelina Jasińska – Dyrektor Usług Wspólnych w gminie Boguchwała

– Anna Wolska – Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale

Anna Chruściel – nauczyciel plastyki w SP w Woli Zgłobieńskiej

Maciej Sobotowski – Dyrektor Lokalnego Ośrodka Kultury „Wspólnota” w Zgłobniu.

11 kwietnia 2024 r. komisja rozstrzygnęła konkurs, kierując się przy wyborze prac zgodnością z tematem, przekazem wartości chrześcijańskich i rodzinnych,  walorami artystycznymi oraz samodzielnością i estetyką wykonania.

Nagrodzono 15 autorów kartek wielkanocnych w trzech kategoriach wiekowych oraz przyznano 26 wyróżnień. Ponadto Katolickie Radio „VIA” Rzeszów sprawujące patronat medialny wyróżniło 4 konkursowe prace plastyczne. Nagrodzone i wyróżnione kartki wielkanocne będzie można podziwiać na zorganizowanej wystawie twórczości dziecięcej, w murach Gminnej Biblioteki Publicznej w Boguchwale.

Nagrody dla laureatów ufundowano dzięki pomocy, którą okazali: Starostwo Powiatowe w Rzeszowie, Urząd Miejski w Boguchwale, Gminna Biblioteka Publiczna w Boguchwale, Bank Spółdzielczy w Niechobrzu.

Utrzymująca się od lat popularność oraz zainteresowanie konkursem sprawia wiele radości organizatorom i zachęca do kontynuowania rozpoczętego przed laty wielkiego artystycznego przedsięwzięcia.

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej dziękuje dzieciom – autorom kartek świątecznych oraz gratuluje nagrodzonym i wyróżnionym. Podziękowania kieruje również w stronę nauczycieli, opiekunów i rodziców, którzy zachęcili dzieci do podjęcia twórczej aktywności, a także w stronę wszystkich zaangażowanych w realizację kolejnej edycji wielkanocnego konkursu.

Elżbieta Plęs

Udostępnij