XIII Seminarium organowe dla muzyków kościelnych, organistów i dyrygentów

25 listopada 2023r., Mszą św. w kościele św. Rocha w Rzeszowie – Słocinie, rozpoczęło się XIII Seminarium organowe dla muzyków kościelnych, organistów i dyrygentów. W seminarium wzięło udział blisko 100 osób zaangażowanych w muzykę liturgiczną w diecezji rzeszowskiej.

Mszy św. przewodniczył ks. dr Andrzej Widak, Dyrektor Diecezjalnego Studium Organistowskiego w Rzeszowie.Eucharystię poprzedziła konferencja ascetyczna wygłoszona przez ks. mgr. lic. Szymona Augustyna, który w wygłoszonym słowie zwrócił uwagę na wspólnototwórczy charakter śpiewu liturgicznego.

Homilię wygłosił ks. Radosław Banaś, wikariusz parafii MB Częstochowskiej w Jaśle. Kaznodzieja zachęcał, aby przy spełnianiu różnych posług liturgicznych, pośród nich organisty, kantora, dyrygenta chóru pamiętać o świętości obrzędów, których nieodłącznym elementem jest muzyka liturgiczna.

Po Mszy św. w Instytucie Teologiczno-Pastoralnym rozpoczęła się część warsztatowa seminarium, którą rozpoczął wykład „O akompaniamencie do pieśni adwentowych w aspekcie historycznym” poprowadzony przez dr Michała Dąbrowskiego, z Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, organisty Bazyliki Świętego Krzyża w Warszawie. Za kontuarem organowym w warszawskim kościele zasiada od ponad 40 lat. Swojej posługi nie traktuje wyłącznie jako jednego z zawodów, ale specyficzne powołanie spełniane we wspólnocie Kościoła.

Odpowiedzialnym za formację i przygotowanie organistów i muzyków kościelnych
w diecezji rzeszowskiej jest ks. dr Andrzej Widak. Podczas trwania seminarium organowego zwrócił uwagę, że muzyka liturgiczna poprzez integralny związek z czynnościami liturgicznymi przyczynia się do uwielbienia Boga oraz uświęcenia wiernych. Muzyka, jako nośnik duchowych i estetycznych doświadczeń jest dla wiernych środkiem oddawania chwały Bogu oraz budowania wspólnoty zgromadzenia liturgicznego. Muzykolodzy zaś, znajdują w niej przestrzeń dociekań naukowych, pozwalających lepiej zrozumieć jej liturgiczny charakter.

W diecezji rzeszowskiej w ramach Studium Organistowskiego kształci się kilkudziesięciu studentów. Nauka w studium trwa cztery lata. Dla tych, którzy nie mają podstaw gry na instrumencie (fortepian), przewidziany jest rok wstępny. Zajęcia odbywają się w soboty według ustalonego harmonogramu. W ramach studium prowadzone jest także kształcenie kantorów, psałterzystów i animatorów śpiewu liturgicznego.  

Seminarium zakończy część warsztatowa w kościele św. Rocha w Rzeszowie. Następnie uczestnikom zostaną wręczone certyfikaty.

Tekst i zdjęcia: ks. Jakub Oczkowicz

Udostępnij