Palikówka: 33. rocznica śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka

W 33. rocznicę śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka bp Jan Wątroba odprawił Mszę św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce. Homilię wygłosił o. Andrzej Derdziuk OFM Cap. z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Wydarzenie odbyło się 1 czerwca 2024 r.

Z okazji 33. rocznicy śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka 1 czerwca 2024 r. została odprawiona Msza św. w kościele pw. Miłosierdzia Bożego w Palikówce. Eucharystii przewodniczył bp Jan Wątroba. Eucharystię koncelebrowali: o. Andrzej Derdziuk OFM Cap., ks. Kazimierz Gawełda, ks. Stanisław Haręzga, ks. Mariusz Matuszewski i ks. Mateusz Rachwalski.

Na początku liturgii ks. Kazimierz Gawełda, proboszcz parafii w Palikówce, podziękował Biskupowi Rzeszowskiemu i wszystkim obecnym w kościele za udział w obchodach 33. rocznicy śmierci Sługi Bożego Jacka Krawczyka.

Homilię wygłosił o. Andrzej Derdziuk OFM Cap., który jest propagatorem postaci Sługi Bożego Jacka Krawczyka, głównie w środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Kaznodzieja nawiązał m. in. do wydarzeń sprzed trzydziestu trzech lat, kiedy papież Jan Paweł II odwiedził Rzeszów. Przypomniał wezwanie ojca świętego, które również dzisiaj jest aktualne i pozostaje do zrealizowania. Podkreślił, że Jacek Krawczyk bardzo przeżywał tę wizytę papieża, do której chciał się dobrze przygotować. Jacek zmarł 1 czerwca, dzień przed papieską pielgrzymką. To wówczas Jan Paweł II wskazywał świętych i błogosławionych jako przykłady do naśladowania. O. Derdziuk zaznaczył, że Bóg i dzisiaj powołuje ludzi, którzy idą pewną drogą do świętości i dla współczesnych mogą być przykładem.

Franciszkanin przywołał także fragmenty zapisków Sługi Bożego Jacka Krawczyka, które zapraszają m. in. do refleksji nad swoim życiem i powołaniem. Zaznaczył, że Jacek jest przykładem człowieka, który był szczęśliwy i spełniony mimo doświadczenia choroby i cierpienia. Młodzieniec z Palikówki, jak mówił o. Derdziuk, pragnął pięknego życia i świętości, o którą gorliwie się modlił. Jacek był jednocześnie przekonany, że Chrystus był z nim w każdej chwili życia.

O. Derdziuk zachęcił również, by intensywnie modlić się o łaski za przyczyną Sługi Bożego Jacka Krawczyka.

Liturgię zakończyła procesja eucharystyczna z nabożeństwem ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Tekst, zdjęcia i dźwięki: ks. J. Nagi

Całość homilii wygłoszonej przez o. Andrzeja Derdziuka OFMCap:

Modlitwa o potrzebne łaski za przyczyną Sługi Bożego Jacka Krawczyka

Dobry Boże, dzięki Twojej łasce w życiu Jacka Krawczyka zajaśniała głęboka wiara w doświadczeniu cierpienia, niewzruszona nadzieja w mężnym pokonywaniu trudności i heroiczna miłość w radosnym posługiwaniu ubogim i chorym siostrom i braciom. Przez jego wstawiennictwo udziel mi łaski…, o którą Cię proszę, a swego sługę Jacka wynieś do chwały błogosławionych, jako wzór życia pełnią wiary i skutecznego orędownika przed Twoim tronem. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Więcej o Słudze Bożym Jacku Krawczyku w artykule poniżej.

Udostępnij