Rzeszów – Chrystusa Króla

Rzeszów – Chrystusa Króla

Udostępnij

Historia parafii

Parafia p.w. Chrystusa Króla oficjalnie zaczęta funkcjonować od 01.01.1949 r., chociaż dekret bpa Franciszka Bardy, Biskupa Przemyskiego, erygujący parafię został wydany 25.11.1948 r. Została ona wydzielona z parafii Farnej św. Stanisława i Wojciecha. Z biegiem lat kiedy liczba parafian szybko się powiększyła z racji budowy nowych osiedli z parafii p.w. Chrystusa Króla zostało wydzielonych pięć nowych: Staroniwa, M.B. Różańcowej, św. Judy Tadeusza, Podwyższenia Krzyża, św. Rodziny. Pierwszym proboszczem a równocześnie budowniczym kościoła był ks. dr Józef Jałowy (1885 – 1954).
Kościół p.w. Chrystusa Króla został wybudowany w latach 1931 – 1935, jako kościół szkolny dla uczniów Seminarium Nauczycielskiego. Projekt wykonany przez architekta lwowskiego Witolda Rawskiego sytuował kościół na planie krzyża z dużą kopułą. Ten ciekawy styl przypominał trochę architekturę włoskiego klasycyzmu. Po wybudowaniu, w czym wielką zasługę organizacyjną i finansową miał ks. Józef Jałowy, kościół został poświęcony 10.10.1937 r. przez dziekana i proboszcza fary ks. infułata Michała Tokarskiego. Jego rozbudowa nastąpiła w latach 1987 – 1990 przez ks. proboszcza infułata Józefa Sondeja według projektu architekta Romana Orlewskiego.
W kościele na uwagę zasługuje ołtarz i ambona wykonane z alabastru w 1935 r., witraże wykonane przed wojną, postać św. Jana Chrzciciela odlana z brązu przez Bolesława Chromego oraz ołtarze boczne z obrazami Miłosierdzia Bożego i M.B. Nieustającej Pomocy. W 1999 r. parafia obchodziła uroczyście jubileusz 50-lecia swego istnienia.
Pracy duszpasterskiej służy też dom parafialny, wzniesiony w 1981 r. Z parafią związane są cztery żeńskie zgromadzenia zakonne: Sługi Jezusa (1965-2016), karmelitanki bose (1993-1999), prezentki (od 1998) i sercanki (od 2000).

Mapa